7aa787b1-e7d9-4ec7-8f73-ad4e9902a06d

UUSI TESTAMENTTI ILMOITTAA SELKEÄSTI, ETTÄ KOLMAS HENGELLINEN TEMPPELI JOSTA RAAMATTU PUHUU, ON ME – UUDEN LIITON JEESUKSEEN USKOVAT IHMISET; OLIVAT HE SITTEN MITÄ SYNTYPERÄÄ TAHANSA.

JUMALA EI HALUA MITÄÄN KOLMATTA TEMPPELIÄ JERUSALEMIIN. PÄINVASTOIN!
SE OLISI KAUHISTUS HÄNELLE KOSKA SE TURHENTAISI TÄYSIN HÄNEN POIKANSA JEESUKSEN SYNTIEN SOVITUSTYÖN.
MITÄÄN ISRELIN VALTIOTA EI UUDEN TESTAMENTIN SIVUILTA LÖYDY, TÄSSÄKIN ASIASSA PÄINVASTOIN:
” Then I was pointed to some who are in the great error of believing that it is their duty to go to Old Jerusalem, [see appendix.] and think they have a work to do there before the Lord comes. Such a view is calculated to take the mind and interest from the present work of the Lord, under the message of the third angel; for those who think that they are yet to go to Jerusalem will have their minds there, and their means will be withheld from the cause of present truth to get themselves and others there. I saw that such a mission would accomplish no real good, that it would take a long while to make a very few of the Jews believe even in the first advent of Christ, much more to believe in His second advent. I saw that Satan had greatly deceived some in this thing and that souls all around them in this land could be helped by them and led to keep the commandments of God, but they were leaving them to perish. I also saw that Old Jerusalem never would be built up; and that Satan was doing his utmost to lead the minds of the children of the Lord into these things now, in the gathering time, to keep them from throwing their whole interest into the present work of the Lord, and to cause them to neglect the necessary preparation for the day of the Lord.” [EW 75.2]

Luukkaan evankeliumi:
13:35 ”Katso, ’TEIDÄN HUONEENNE ON JÄÄVÄ HYLJÄTYKSI.’ Mutta minä sanon teille: te ette näe minua, ennen kuin se aika tulee, jolloin te sanotte: ’Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen.'”
Matteuksen evankeliumi: 21:19
”Ja nähdessään tien vieressä viikunapuun hän meni sen luo, mutta ei löytänyt siitä muuta kuin pelkkiä lehtiä; ja hän sanoi sille: ”Älköön sinusta ikinä enää hedelmää kasvako.” Ja kohta viikunapuu kuivettui.”
MARKUS 11:20-22
”Ja kun he varhain aamulla kulkivat ohi, näkivät he viikunapuun kuivettuneen juuria myöten. Silloin Pietari muisti Jeesuksen sanat ja sanoi hänelle: ”Rabbi, katso, viikunapuu, jonka sinä kirosit, on kuivettunut.”

VANHAN TESTAMENTIN PROFETIAT LOPUNAJAN ISRAELIIN VIITTAAVAT UUDEN LIITON JUMALAN ISRAELIIN, JOKA TAAS KOOSTUU JA RAKENTUU KAIKISTA KANSANHEIMOISTA JA KIELISTÄ (1Piet. 2:5” ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistoksi, uhraamaan hengellisiä uhreja, jotka Jeesuksen Kristuksen kautta ovat Jumalalle mieluisia”) EI SIIS YKSIN JUUTALAISISTA JEESUKSEEN USKOVISTA IHMISISTÄ.
OPPI SIITÄ, ETTÄ ANTIKRISTUS ILMESTYISI LOPUNAIKANA JERUSALEMIN UUDESSA, KOLMANNESSA TEMPPELISSÄ ON HARHAOPPI, JONKA VASTAUSKONPUHDISTUKSEN AIKANA JESUIITAT LOIVAT HARHAUTTAAKSEEN IHMISET NÄKEMÄSTÄ SITÄ TOSISEIKKAA, ETTÄ ANTIKRISTUS de facto OLI JO MAAPALLOLLA IHMISTEN KESKUUDESSA: SE ON; ROOMAN KIRKON PAAVINISTUIN.
VALITETTAVASTI MILJOONAT KRISTITYT OVAT OMAKSUNEET TÄMÄN JESUIITTOJEN LUOMAN HARHAOPIN. RAAMATTU KUITENKIN VAKAVASTI VAROITTAA LOPUNAIKANA TULEVASTA EKSYTYKSESTÄ JA LUOPUMUKSESTA:

MATTEUS 24:23.24
Jos silloin joku sanoo teille: ’Katso, täällä on Kristus’, tahi: ’Tuolla’, niin älkää uskoko. Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin.”