UKRAINASTA

– AFP
Image caption Far-right activists in Ukraine have been demanding martial law

 

 

Tässä jo vuosia jatkuneessa Ukrainan-kriisi uutisoinnissa minua on mietityttänyt erityisesti  ainakin kolme mieleeni tulevaa seikkaa.

Näistä ”huomioistani” ei tarvitse olla kanssani samaa mieltä, mutta mielestäni olisi oleellisen tärkeätä kuitenkin huomioida ja tiedostaa nämä seikat kun ja jos seuraa niin kotimaista kuin ulkomaistakin Ukrainan kriisi uutisointia. Esitän mediakriittiset näkemykseni ikään kuin ” teesien ” muodossa.

 

1. SUOMI EI OLE = UKRAINA. Kun haastatellaan suomalaisia ulko/sotilaspolitiikan asiantuntijoita ja maan ylintä johtoa tulisi pitää mielessä, että he ovat mielestäni huolissaan tilanteesta erityisesti siksi, että he tuntuvat perustavan ajattelunsa siihen aksioomaan, että se mikä on tapahtunut Ukrainassa (Venäjän rajanaapurissa) voi tapahtua myös Suomessa(myös Venäjän rajanaapurissa).

 

Tästä on mielestäni seurannut myös nämä lähes piinallisen ylikorostuneen

” lämpimät ” suhteet kansansuosionsa aallonpohjassa rypevään Ukrainan presidentti Petro Poroshenkoon.

Ulkoministeriön lähes yli-innokas vaahtoaminen Ukrainan valtion kansallisen suvereniteetin puolustamiseksi lähes jokaisessa kansainvälispoliittisen tilanteen ja julkilausuman yhteydessä on mielestäni myös nähtävä tätä taustaa vasten.

 

TOISTAN: MUTTA KUN SUOMI EI OLE = UKRAINA. Perustelen väitettäni Krimillä sijaitsevan Sevastopolin laivastoaseman sekä (kuten uutisista olemme voineet havaita) Krimin niemimaan geopolittissotilaallisen erityismerkityksen (ja sijainnnin) takia. Ahvenanmaa (kuin mikään muukaan Suomelle kuuluva alue [paitsi ehkä Lappia lukuun ottamatta ja sekin vain Muurmannin alueen  ja – radan MAHDOLLISEN TURVAAMISEN takia] ei ole strategiselta merkitykseltään Krimin niemimaahan verrattavissa eikä täällä ole  ole koskaan ollut mitään Sevastopolin laivastotukikohtaan verrattavissa olevaa venäläisten laivasto/sotilastukikohtaa. Suomesta ei siis mielestäni löydy mitään strategisesti venäjää kiinnostavaa asiaa – toisin kuin ukrainasta; joka ulottaa alueensa aivan venäjän ”sydänmaihin”saakka. siksi siis venäläisten erityinen hermostuneisuus asiasta. siellä ilmeisesti koetaan, että nato pyrkii aivan ”iholle” saakka.

 

Em. syistä johtuen – tiedoksi saatettakoon – Venäjä oli jo ajoissa informoinut länttä/NATOa entisten Itä-Euroopan maiden NATO-jäsenyyksien jälkeen, että jos Ukraina alistettaisiin myös jonkinlaiseksi lännen ”vasallivaltioksi/alueeksi” niin Venäjä tulisi tähän reagoimaan.

Niin kuin sitten tapahtuikin.                                            

 

2.  Lännen – erityisesti USAn toiminta – kriisin taustalla.

Lainaus:

” The forbidden truth is that the West has engineered –through a carefully staged covert operation– the formation of a proxy regime integrated by Neo-Nazis.

 

Confirmed by Assistant Secretary of State Victoria Nuland, key organizations in the Ukraine including the Neo-Nazi party Svoboda were generously supported by Washington: “We have invested more than 5 billion dollars to help Ukraine to achieve these and other goals. … We will continue to promote Ukraine to the future it deserves.” Linkki artikkeliin tästä  (” Extra bonuksena em. Victoria Nulundin kuuluisa “F**k the EU”-kommentti tästä).

 

© Mary Evans & Getty Images
– Firenzeläinen kirjoitti raa’an käsikirjan hallitsijoille
Niccolò Machiavelli opasti hallitsijoita levittämään pelkoa vihollistensa keskuuteen ja murskaamaan kilpailijansa. Teos yhdistettiin pian murhiin, julmuuksiin ja juonitteluihin kaikkialla EuroopassaTämä puoli kriisin syntyyn on siis täysin ohitettu länsimaisessa – etenkin suomalaisessa – uutisoinnissa. Ukraina on valtavan kokoinen maa, mutta 5 miljardia dollaria sinne sijoitettavaksi on silti valtava määrä rahaa käytettäväksi erilaisten, silloisen Presidentti Janukovitshin vastaisen, opposition rahoittamiseksi.

 

 

 

Maidanin –  traagiset ja ilmeisesti vieläkin loppuun saakka selvittämättömät – tapahtumat alkoivat siitä kun Janukovitsh perääntyi Ukrainan ja EUn välisestä aiesopimuksesta.

KYLLÄ; MYÖNNÄN ETTÄ JANUKOVITSHIN HALLINTOTAVASSA OLI EPÄSELVYYKSIÄ. (Mutta eivät ne ukrainalaiset nykyiseenkään presidenttiin ole kovin tyytyväisiä… [mistä Poroshenkon vain 8%:n suuruiset kannatusluvut kielinevät]).

 

MAIDANIN TAPAHTUMIEN PERIMMÄINEN SYY oli mielestäni silloisen presidentti Janukovitshin Venäjä-myönteinen politiikka, jonka vastaisia voimia USA siis oli rahoittanut 5:llä MILJARDILLA dollarilla! TÄMÄ METODI JA KONSEPTI EPÄVAKUDEN LUOMISEKSI JA VALLANKUMOUSTEN JÄRJESTÄMISEKSI ON MYÖS SUOMEN VIRANOMAISTEN MIELESTÄNI SYYTÄ PANNA MERKILLE.

 

Palataanpa 8 vuotta taaksepäin.

 

Muistaako kukaan mitä Putin silloin ehdotti EU:lle?

 

”Ehdotamme (EU:lle) yhtenäisen talousalueen perustamista joka ulottuu Lissabonista Vladivostokiin.

Tulevaisuudessa voisimme harkita jopa vapaakauppa-aluetta tai sitäkin syvempää taloudellista yhteistyötä. Lopputulos olisi koko mantereen kattava markkina-alue jonka arvo olisi biljoonia euroja.”

 

Tässä on tämän nyt jo pitkään käynnissä olevan geopoliittisen (ukraina/Itä-ukraina)  riidan ydin.

 

 USA ei missään tapauksessa halunnut sitä että eurooppaan muodostuisi valtamereltä valtamerelle oleva maailman suurin talousalue – tai vielä pahempaa; yhteismarkkina, joka toden teolla haastaisi USAn talouden alueella.

Vielä pahempaa olisi jos siihen liittyisi Kiinakin mukaan.

 

Se jos mikä jhaastaisi usan hegemonistisen valtapolitiikan joka näkee venäjän ja kiinan strategisina haastajina (ja kai vähän EU:kin).

 

Niinpä rakennettiin Ukrainasta vallanvaihdolla anti-venäjä aluetta epävakauttamaan ja käytettiin maata pelivälineenä aloittaa Venäjän eristäminen EU:sta, rautaesirippu takaisin ja eurooppa takaisin tiukempaan USA:n kontrolloimaan taloudelliseen etupiiriin.

 

Venäjä on konkreettisesti hakenut yhteistyötä EUn kanssa, ei sotaa. (mitä ihmeen hyötyä venäjällä sodasta olisi? mielestäni ainoastaan hävittävää (”There is no such a thing as winnable[nuclear] war”). 

 

Venäjä on toistuvasti sanonut että se haluaa vahvan ja itsenäisen euroopan, eikä USAn geopolitiikan sätkynukkea, joka tekee asioita kuten jälleen hajottaa euraasian alue kahtia omaksi tappiokseen USAn edun puolustamiseksi.           – https://oma.uusisuomi.fi/kayttaja/jannepohjala(osin).

                                                                                                                      

 

  

 

3 .Tämä KOLMAS  ”TEESINI” liittyy jo ensimmäisessä ”teesissäni” esittämiinI näkökohtiin.

ON NIMITTÄIN JOSKUS HYÖDYLLISTÄ KATSOA KARTTAA/TAPAHTUMIA VENÄJÄNKIN NÄKÖVINKKELISTÄ ESIM. TÄSTÄ.

JA KYLLÄ; TÄMÄ EI SILTI OIKEUTA VENÄJÄÄ RIKKOMAAN TOISTEN MAIDEN ALUEELLISTA SUVRENITEETTIA, MUTTA SE ON HYVÄ PITÄÄ MIELESSÄ KUN ASIOISTA PUHUTAAN JA NIITÄ POHDITAAN. VIITTAAN MYÖS JO AIEMMIN ESITTÄMÄÄNI VENÄJÄN LÄNNELLE/NATOLLE ESITTÄMÄÄN ULTIMAATUMIIN ERITYISESTI SEVASTOPOLIN LAIVASTOASEMAN JA KRIMIN NIEMIMAAN GEOPOLIITTISSOTILAALLISEEN  ASEMAAN LIITTYVIEN ONGELMIEN TÄHDEN.

 

4.Ja ” last but not least ”: Viimeinen ” teesini ” on erityisesti USAn ( jonka johdatusnuorassa sekä” käsikassarana ” NATO muuten faktisesti on) – ja aivan erityisesti USAn KONGRESSIN – avoimesti russofobistinen asenne kaikkeen Venäjään liittyvään. USAn puolustusdoktriini on vuosituhannen alusta lähtien pyrkinyt status quon säilyttämiseen = USAn hegNENemonistinen maailmanpoliisiroolIn säilyttämiseen ja tuon doktriinin mukaan erityisesti Kiina ja Venäjä (ja nyt myös ilmeisesti vähän jo EUkin) ovat sen geopoliittisia haastajia, mikä näkyykin mielestäni selvästi erityisesti nykyisessä USAn ulkopolitiikassa. Venäjä on siis kansainvälispoliittinen roisto ja USA ”hyvä” maailmanpoliisi joka haluaa levittää demokratian ilosanoman merkeissä omaa turvallisuuspoliittista agendaansa.Viittaan myös jo edellä esittämiini Victoria Nulundin esittämiin kommentteihin sekä esim. tähän artikkeliin joka käsittelee sangen kriittisesti mm. edesmenneen USAn senaattori John McCainin toimintaa:

 

” The past months in Ukraine have seen a state sponsored neo-Nazi militia called C14 carrying out a pogromist rampage against Ukraine’s Roma population, the country’s parliament erecting an exhibition honoring Nazi collaborators, and the Ukrainian military formally approving the pro-Nazi “Glory to Ukraine” greeting as its own official salute.

 

Ukraine is now the sick man of Europe,

a perpetual aid case bogged down in an endless war in its east. In a testament to the country’s demise since its so-called “Revolution of Dignity,”

the deeply unpopular President Petro Poroshenko has promised White House National Security Advisor John Bolton that his country — once a plentiful source of coal on par with Pennsylvania — will now purchase coal from the U.S. Once again, a regime change operation that generated a failing, fascistic state stands as one of McCain’s greatest triumphs.”

 

On olemassa englanninkielinen lausahdus. “ treat like one, and it starts to act like one” 

 

 

Nyt jo vuosia jatkunut, LÄHES hysteeriset mittasuhteet saavuttanut jatkuva, AngloAmerikkaisista lähteistä kumpuava kyltymätön russofobistinen ( Putin demonisointeineen ) viha on vienyt suuvaltasuheet lähes kaikkien aikojen aallonpohjaan.

 

Kyllä Venäjä varmastikin on voinut vaikuttaa jonkinlaista hybridivaikuttamista ja – uhkia; mutta näen ne,  niin kuin kaikenlaiset GPS – häirinnätkin, enemmänkin oireina vakavasta turhautumisesta jota Venäjän johdossa koetaan tuon jo vuosia jatkuneen Venäjä-vastaisuuden takia kuin minään Venäjän uutena sotilaallispoliittisena doktriinina.

 

Ei Italian valtion vuotuisen bkt tason omaava valtio kykene haastamaan NATOa kaikilla osa – alueilla – hyvä jos se pystyy EDES PUOLUSTUKSELLISEEN TOIMINTAAN valtavan maa – alueensa puolustamiseksi.

 

Kuten sanottua; Venäjä varoitti JO HYVISSÄ AJOIN ENNEN Maidanin – aukion tapahtumia, että se tulisi reagoimaan Ukrainan ” länsimaalaistamiseen ” ( lähinnä em. puolustusstrategisista syistä johtuen ) ja näin myös tapahtui.

NYKYISET KRIMIN TAPAHTUMAT OLISI SIIS MIELESTÄNI MYÖS SYYTÄ NÄHDÄ EM. LÄHTÖKOHDISTA KÄSIN.

 

News

War will continue so long as Ukraine government stays: Putin

 

Russian President Vladimir Putin dismissed Ukraine's economic problems, saying POOL/AFP/File / Pavel Golovkin Russian President Vladimir Putin dismissed Ukraine’s economic problems, saying ”It’s always easier to blame economic failures on war”

Russian President Vladimir Putin said Saturday he saw no end to the conflict in eastern Ukraine ”as long as the current authorities remain in power.”

”The current Ukrainian authorities have no interest in resolving the conflict, especially by peaceful means,” Putin told reporters at the end of the G20 summit in Argentina.

”As long as they remain in power, the war will continue,” the Russian leader said.

 

The conflict pitting Russian separatists against Ukrainian government forces is estimated to have claimed more than 10,000 lives — one-third of them civilian — since it broke out four years ago.

The war has strained relations with Western powers. They blame Putin for starting the conflict in 2014, when his forces annexed Crimea, laying the ground for Russian separatists to seize cities in eastern Ukraine.

Heavy military spending and the loss of vital industries in the separatist regions have weighed heavily on Ukraine’s economy.

 

And Kiev has received only around half of a $17.5 billion rescue loan from the International Monetary Fund (IMF) because of the slow pace of reforms that include anti-corruption measures.

But Putin dismissed Ukraine’s economic problems on Saturday, saying, ”It’s always easier to blame economic failures on war.”

”It’s always the ’outside aggressor’ who is guilty,” he said.

 

FSB piti poikkeuksellisen tiedotus­tilaisuuden: Venäjä tiukensi puheitaan Kertšin­salmen väli­kohtauksesta

FSB:n mukaan kiinniotetut ukrainalaissotilaat eivät ole sotavankeja, koska Venäjä ja Ukraina eivät ole sodassa.

Venäjä tiukensi lauantaina puheitaan Kertšinsalmen toissaviikkoisesta välikohtauksesta, kun turvallisuuspoliisi FSB piti aiheesta harvinaisen tiedotustilaisuuden.

Tilaisuudessa FSB sanoi epäilevänsä, että ukrainalaissaattueen kohteena oli Venäjän aiemmin tänä vuonna rakentama Kertšinsalmen ylittävä silta. FSB myös ilmoitti 24:n tilanteessa kiinniotetun ukrainalaisen olevan rikoksesta epäiltyjä, eikä sotavankeja.

 

 

SUOMESSA ei kuitenkaan ole mielestäni MITÄÄN mikä voisi aiheuttaa vastaavia ongelmia meille Venäjän taholta; paitsi korkeintaan mahdollinen NATO-jäsenyyyshakemus – tai yhä hirvittävämmäksi käyvä, suomalaisen median rummuttama russofobistinen uutisointi.

 

MISTÄ LÖYTYISI VIELÄ NS. ”TOLKUN ” MIEHIÄ JA NAISIA TÄMÄN JÄRKYTTÄVÄN, JATKUVAN, VIHAMIELISEN, SUOMEN EDUN VASTAISEN JA KUVITELTUIHIN  ”FAKTOHIN ” PERUSTUVIEN  VIHOLLISKUVIEN LUOMISESTA KUMPUAVIEN VASTAKKAINASETTELUJEN HILLITSEMISEKSI?

 

TOIVOTTAVASI JOSTAIN JA PIAN.

 

VoI olla, että ” noottien ” lähettelyjen ja vaihtamisten aika ei siis ainakaan vielä – VALITETTAVASTI – ole ohi.

 

By Reuters

  • MOSCOW — Russia’s Ministry of Defence said on Monday it was deploying more than 10 Sukhoi SU-27 and SU-30 fighter jets to Crimea after Foreign Minister Sergei Lavrov alleged Ukraine was preparing ”a provocation” near Crimea before the end of the year.

 

TOIVOTTAVASTI EI!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porin prikaatin jääkärikomppania läpäisi Naton arvioinnin

Jääkärikomppania on ensi vuoden ajan sekä Naton NRF-valmiudessa että osa Suomen ilmoittamaa YK:n ja EU:n joukkopoolia.

 

Varusmiehiä sotaharjoituksessa. – kuva: Heikki Saukkomaa / Lehtikuva

Porin prikaatin 1. jääkärikomppania on läpäissyt sotilasliitto Naton tekemän suorituskyvyn arvioinnin, ilmoittaa Maavoimat.

Arviointi yhdistettiin kriisinhallinnan harjoitukseen, joka pidettiin Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa marraskuun lopulla. Naton valtuuttama suomalaisista ja ulkomaalaisista arvioitsijoista koostuva ryhmä esittää nyt Natolle, että jääkärikomppanian taisteluvalmiutta vahvistetaan.

– Tämä osoittaa, että pystymme antamaan varusmiehille kansainvälisen kriisinhallinnan vaikeisiin olosuhteisiin tähtäävän koulutuksen, Porin prikaatin komentaja, eversti Mika Kalliomaa sanoo.

 

Porin prikaatin 1. jääkärikomppania on ensi vuoden ajan sekä Naton NRF-valmiudessa että osa Suomen ilmoittamaa YK:n ja EU:n joukkopoolia. NRF tarkoittaa niin sanottuja Naton nopean toiminnan joukkoja.

 

Naton nopean toiminnan joukot

 

NATO Response Force (NRF) on vuonna 2003 Nato-maissa perustettu joukko, jonka tarkoituksena on kyetä lähtemään toiminta-alueelle viidessä päivässä ja kyetä toimimaan 30 päivää omillaan ilman lisähuoltoa. NRF on osa neljästä toimenpidekokonaisuudesta, joiden tarkoituksena on parantaa Naton toimintakykyä. Muut kolme toimenpidekokonaisuutta ovat Prahan kokouksen toimintakykysitoumukset (the Prague Capabilities Commitment), Naton johtosuhteiden virtaviivaistaminen sekä strategisen esikunnan luominen Norfolkiin Virginiaan muotoilemaan liittolaisten asevoimien muutosta.

NRF on Yhdysvaltain puolustusministeri Donald Rumsfeldin kehittelemä idea. Tavoitteena on kerätä valmiuteen 25 000 miehen joukot käytettäväksi muutaman päivän varoitusajalla. Joukko on merkittävin Naton uudistushanke kylmän sodan päättymisen jälkeen.

 

Joukko on Naton ensimmäinen, joka yhdistää ilmavoimat, maavoimat ja merivoimat sekä erikoisjoukot saman komennon alaisuuteen.

Joukkoa voidaan käyttää Naton 5. artiklan mukaiseen yhteiseen puolustukseen tai Naton 5. artiklasta riippumattomiin tehtäviin, kuten evakuointeihin, katastrofien jälkihoitoon, humanitaarisissa kriiseissä ja terrorismin vastaisissa operaatioissa. Sitä voidaan käyttää myös sotilaallisen voiman näytön välineenä diplomatian tehostamiseksi. Joukolla voidaan edistää Naton ja tarvittaessa myös Yhdistyneiden kansakuntien päämääriä.

 

Joukko julistettiin toimintakykyiseksi marraskuussa 2006. Joukon jäsenet palvelevat puoli vuotta, minkä jälkeen rotaatiossa tulevat seuraavat. Joukko sisältää tällöin prikaatin kokoisen maavoiman, kyvyn pakottavaan maihinnousuun tai maahanlaskuun, meritaisteluosaston, millä on lentotukialusyksikkö, amfibio-osasto ja pinta-alusosasto sekä ilmavoimaa, joka kykenee 200 taistelulentoon päivässä.

 

Rajuja väitteitä Venäjältä: USA:lla käynnissä salainen sotilaskampanja, Ukraina valmistelee hyökkäystä

 

Venäjältä kuuluu nyt rajuja väitteitä liittyen Venäjän ja Ukrainan väliseen konfliktiin. Uutistoimisto Tass raportoi Venäjän Etyj-edustajan Aleksandr Lukashevitsin puheista.

Lukashevits on sanonut Tassin mukaan Venäjän havainneen, että Yhdysvallat värvää kansalaisiaan erityistehtäviin Ukrainassa.

Lukashevits sanoo, että LinkedIn-yhteisöpalvelussa haetaan ukrainan kieltä osaavia Yhdysvaltain kansalaisia ”peitetehtäviin Ukrainassa”. Hänen mukaansa kyse ei voi olla muusta kuin Ukrainan militarisoinnista.

Lukashevits sanoo Tassin mukaan myös, että Itä-Ukraina on tiedottanut Etyjiä Ukrainan hallinnon ”suunnitellusta hyökkäyksestä”, joka saattaa tapahtua myöhemmin joulukuussa. Venäjän hallintoa myötäilevän valtiollisen median RT:n mukaan Venäjä sanoo, että Ukraina valmistelisi provokaatiota maan itäosassa tarkoituksenaan käyttää sitä keinona hyökätä kapinallisia vastaan.

Ukrainan presidentti Petro Poroshenko tviittasi eilen torstaina englanniksi, että Venäjän aiemmat toimet Kertsinsalmella edellyttävät Ukrainalta ”selvää ja vahvaa vastausta”.

.

 

Vastaa

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s