PAAVIN BLUFFI PALJASTETTU OSA 2; … loppu

      UUSI ULJAS MAAILMA?

 

 

”Kassoha sie. Tää asja on näi. Jos sie lähet juoksemaan, niin sie saat juossa Pohojanlahel saakka. Kyl hää tulloo peräs, älä yhtään eppäile. Mut jos sie pysyt paikoillas, etkä lähe hitoikaa, niin minkä hää tekköö?”

– Antero Rokka

 

HANNAH ARENDT ONCE SAID:

 

”…CRIMES OF STATE AREN’T COMMITTED BY FANATICS OR SOCIOPATHS,
JUST
“TERRIFYINGLY NORMAL (PEOPLE)NEITHER PERVERTED OR SADISTIC…WHO ACCEPTED THE PREMISES OF THEIR SUPERIORS AND THEIR STATE TO CONTINUE CURRENT AND/OR LONGSTANDING POLICY                  ALUKSI

MAAILMAAMME VIEDÄÄN HEGELILÄISMACCHIAVELLIMAISELLA
PROBLEM > REACTION >  SOLUTION KONSEPTILLA SEKÄ
”TARKOITUS PYHITTÄÄ KEINOT” ASENTEELLA KOHTI GLOBAALIA EKOSOSIALISTISFASISTISTA UUTTA (ULJASTA?😱) MAAILMANJÄRJESTYSTÄ,
JONKA MORAALISEKSI JOHTAJAKSI ROOMAN KIRKKO PAAVIN JOHDOLLA HALUAA.

EDELLISESSÄ ARTIKKELISSANI KÄSITTELINKIN ”LAUDATO SI” (=GLOBAALI YMPÄRISTÖ [AGENDA 21/2030n
SEKÄ ”GREEN DEAL”in
LINJAUSTEN MUKAINEN])
PAAVIN ENSYKLIAA ELI KIERTOKIRJETTÄSEKÄ SEN SISARUSKIRJETTÄ ”FRATELLI TUTTI”(=”KAIKKI VELJIÄ”)

> TARKOITTAEN PAAVIN SOSIAALISTALOUDELLISIA, FRANSISKUS ASSISILAISEN JA KATOLISEN KIRKON SOSIAALIOPIN MUKAISIA NÄKEMYKSIÄ,
JOTKA OSIN OVAT SUORASTAAN JUMALAN SANAN VASTAISIA.

JESUIITAT JOHTAVAT TÄTÄ VATIKAANIN HÄIKÄILEMÄTÖNTÄ SUUNNITELMAA JA YMMÄRTÄÄKSEMME PAREMMIN HEIDÄN VIEKKAITA TOIMINTATAPOJAAN LIITÄN TÄHÄN ALKUUN JESUIITTOJEN VALAN, JOKA VANNOTAAN HEIDÄN INITAATIORIITISSÄÄN.

MAINITTAKOON, ETTÄ MM. HIMMLER JA HITLER IHAILIVAT JESUIITTOJEN HIERARKKISTA ORGANISAATIORAKENNETTAAN

SEKÄ TOIMINTATAPAA TOTELLA KYSELEMÄTTÄ JA SIIRSIVÄT SUUREN OSAN SEN TOIMINTAPERIAATTEISTA SS-JOUKKOJEN TOIMINTAPERIAATTEEKSI.

Jesuiittavala

Jesuiittajohtaja sanoo kokelaalle näin: Poikani, tähän saakka sinua on opetettu teeskentelemään: Rooman katolisten keskuudessa ole Rooman katolinen ja ole vakooja omien veljiesi joukossa. Älä usko ketään ihmistä, älä luota kehenkään.

Ole reformoitu reformoitujen keskuudessa, hugenotti hugenottien keskuudessa, kalvinisti kalvinistien keskuudessa, protestantti protestanttien keskuudessa. Saavuta heidän luottamuksensa, yritä päästä saarnaamaan heidän saarnapönttöihinsä ja irtisanoudu kaikella kiihkeydellä omasta pyhästä uskonnostasi ja paavista.

Alennu jopa niin alas, että tulet juutalaiseksi juutalaisten keskuudessa, jotta voit paavin uskollisena sotilaana kerätä kaiken tiedon järjestösi eduksi. Sinut on opetettu istuttamaan kateuden ja vihan siemeniä salakavalasti yhteisöjen, maakuntien ja valtioiden välille, jotka elivät rauhassa.

Sinut on opetettu yllyttämään niitä veritekoihin, kietomaan heidät sotaan toisiaan vastaan ja luomaan vallankumouksia ja sisällissotia maissa, jotka ovat itsenäisiä ja vauraita, kehittämään taiteita ja tiedettä, nauttimaan rauhan siunauksista, tukemaan jompaakumpaa osapuolta ja toimimaan salaisesti jesuiittaveljiesi kanssa, jotka voivat vaikuttaa vastapuolella.

Vastustamaan avoimesti sitä, mihin sinut voidaan yhdistää, vain siksi että kirkko hyötyisi lopulta siitä, rauhansopimuksissa solmituin ehdoin, sillä tarkoitus pyhittää keinot. Sinulle on opetettu velvollisuutesi vakoojana, kokoamaan kaikki tilastot, faktat ja tieto kaikista lähteistä, jotta pääset kaikenlaisten protestanttien ja harhaoppisten suosioon, samoin kuin kauppiaiden, pankkiirien, lakimiesten- kouluissa ja yliopistoissa, parlamenteissa, lakia säätävissä elimissä ja oikeusviranomaisten joukossa ja valtioiden hallituksissa.

Ole kaikkea kaikille ihmisille paavin tähden, jonka palvelijoita me olemme kuolemaan saakka. Tähän asti olet vastaanottanut kaikki ohjeesi noviisina, aloittelijana ja palvellut konfessorina ja pappina, mutta sinua ei ole vielä varustettu kaikella, mikä on välttämätöntä toimimaan komentajana Loyolan armeijassa paavin palveluksessa. Sinun tulee palvella työkaluna ja pyövelinä sopivan ajan, kuten esimiehesi ohjaavat sinua. Täällä voi käskeä ja määrätä vain se, joka on vihkinyt työnsä harhaoppisten verellä, sillä ”yksikään ei voi pelastua ilman verenvuodatusta”. Sen vuoksi varusta itsesi työhösi ja varmista pelastuksesi. Lisäksi sinun tulee toistaa perässäni aikaisempi valasi ja kuuliaisuutesi järjestöllesi ja paaville:

Kokelas lausuu valan: Kaikkivaltiaan Jumalan läsnä ollessa, siunatun neitsyt Marian, siunatun pyhän Johannes Kastajan, pyhien apostolien, pyhän Pietarin ja pyhän Paavalin ja kaikkien pyhien, pyhitettyjen taivaan joukkojen, ja sinun, hengellisen Isäni, Ignatius Loyolan perustaman Jeesuksen seuran ylemmän kenraalin, paavillisen Paavali kolmannen jatkuvassa läsnäolossa, kautta neitsyen kohdun ja Jeesuksen Kristuksen hallitsijasauvan äärellä, julistan ja vannon, että Hänen pyhyytensä paavi on Kristuksen viransijainen (sijaishallitsija), joka on todellinen ja ainoa katolisen ja universaalisen kirkon pää kaikkialla maailmassa.

Pelastajani Jeesus Kristus on antanut sitomisen ja päästämisen avaimet Hänen Pyhyydelleen paaville, jolla on valta panna viralta harhaoppiset kuninkaat, ruhtinaat, valtiot ja hallitukset, ja ne voidaan varmasti hävittää.

Siksi viimeiseen saakka puolustan kaikin voimin tätä oppia ja Hänen Pyhyytensä oikeuksia ja perinteitä kaikkia vallananastajia ja harhaoppisia vastaan tai mitä tahansa protestanttien auktoriteetteja, erityisesti Saksan luterilaista kirkkoa, Hollannin, Tanskan, Ruotsin, Norjan, Englannin ja Skotlannin kirkkoja ja niiden haarautumia, jotka on perustettu Irlannissa sekä Amerikan mantereella ja muualla, ja kaikkia niiden kannattajia, koska he saattavat olla vallananastajia tai harhaoppisia, jotka vastustavat Rooman pyhää äitikirkkoa.

Irtisanoudun ja kiellän kaiken uskollisuuteni ketä tahansa harhaoppista kuningasta, ruhtinasta tai valtiota kohtaan, joka on protestanttinen tai liberaali, kiellän uskollisuuden heidän lakejansa, tuomareitansa ja virkamiehiään kohtaan. Lisäksi julistan Englannin ja Skotlannin kirkot, kalvinistit, hugenotit ja muut protestantit tai vapaamuurarit kirotuiksi. Lisäksi julistan, että autan ja informoin jokaista Hänen Pyhyytensä edustajaa missä ikinä olenkin, Sveitsissä, Saksassa, Hollannissa, Irlannissa tai Amerikassa, tai mihin tahansa valtakuntaan tai alueelle menen.

Pyrin viimeiseen saakka hävittämään harhaoppiset protestantti- ja vapaamuurariopit perin pohjin ja tuhoamaan kaiken heidän voimansa. Lisäksi lupaan ja julistan levittää harhaoppisiin uskontoihin mielenkiintoa äitikirkkoa kohtaan: pidän kaikki tietooni tulleet kirkon edustajien neuvottelut salassa ja yksityisenä.

En paljasta mitään suoraan enkä epäsuorasti, puhein, kirjoituksin enkä missään muissakaan olosuhteissa. Panen toimeen kaiken mitä tulee ehdottaa, mikä on annettu tehtäväksi tai mikä on paljastettu minulle hengellisen Isäni tai tämän pyhän järjestön kautta. Lisäksi lupaan ja julistan, ettei minulla ole omaa mielipidettä eikä tahtoa, eikä minulla ole mitään ehtoja, vaan kuten kuollut ruumis, epäröimättä tottelen kaikkia käskyjä, joita esimieheni antavat paavin ja Jeesuksen Kristuksen armeijassa.

Olen valmis menemään mihin tahansa maailmassa mihin minut lähetetään: pohjoisen jääkylmille alueille, Intian viidakoihin, Euroopan sivilisaation keskukseen tai Amerikan villien ja barbaarien keskelle nurisematta ja valittamatta, alistun kaikkeen mitä ikinä minulle minulle ilmoitetaankin. Lisäksi lupaan ja julistan, että tilaisuuden tullen käyn säälimätöntä sotaa kaikkia harhaoppisia,, protestantteja ja vapaamuurareita, hävittää heidät maan päältä perin pohjin, en armahda heitä iän, sukupuolen tai olosuhteiden perusteella. Hirtän nämä häpeälliset harhaoppiset, poltan, tuhoan, keitän, nyljen, kuristan ja poltan heidät elävältä. Tuhoan heidän inhottavan sukunsa repimällä vatsat ja naisten kohdut irti ja murskaamalla heidän lapsensa päät seinään. Jos tätä ei voi tehdä avoimesti, käytän salaa myrkkypikaria, kuristusvaijeria, tikaria tai lyijyluotia enkä piittaa heidän kunniastaan, tittelistään, ihmisarvosta tai määräysvallastaan, mikä heidän asemansa elämässä onkaan.

Teen tämän joko julkisesti tai yksityisesti, jos paavin edustaja tai pyhän isän Jeesuksen seuran veljeskunnan johtaja minua niin ohjaa. Vahvistan tämän omistamalla elämäni, sieluni ja ruumiini asiallemme. Saamallani tikarilla kirjoitan nimeni verelläni todistukseksi. Jos todistan väärin tai epäröin, veljeni ja paavin armeijan sotilaat katkokoon käteni ja jalkani sekä viiltäköön kurkkuni korvasta korvaan, avatkoon vatsani ja polttakoon rikillä ja langettakoon minulle rangaistuksen ja demonit kiduttakoon sieluani ikuisesti iankaikkisessa helvetissä.

Äänestän aina protestanttisen ja varsinkin vapaamuurarin sijaan Kolumbuksen ritaria ja eroan puolueestani, jotta voin tehdä niin jos on valittava kahden katolisen välillä, äänestän sitä, joka tukee äitikirkkoa paremmin.

En ole tekemisissä protestanttisen kanssa enkä palkkaa häntä, jos voi olla tekemisissä katolisen kanssa tai palkata hänet. Sijoitan katolisia tyttöjä protestanttisiin perheisiin, jotta tytöt voivat joka viikko raportoida harhaoppisten ytimestä. Hankin itselleni aseita ja ammuksia, jotta olen valmis jos minut komennetaan puolustamaan kirkkoa joko yksin tai paavin armeijassa.

Kaiken tämän _____ vannon siunatun kolminaisuuden sekä sakramentin kautta, jonka vastaanotan pitääkseni valani. Tämän todistukseksi otan kaikkein pyhimmän ja siunatuimman eukaristian sakramentin ja todistan saman nimelläni, joka on kirjoitettu verelläni tämän pyhän sakramentin edessä.

Jesuiitta johtaja: Nouse ylös. Opastan sinua katekismuksessa, jotta voit ilmaista itsesi jokaiselle Jeesuksen seuran jäsenelle, jolla on sama arvo kuin sinulla. Ensiksi, sinä ja toinen jesuiittaveli teette keskenänne tavallisen ristinmerkin, jonka jokainen tavallinen Rooman katolinen tekee.

Mistä sinä tulet? Vastaus: Pyhästä uskosta.

Ketä palvelet? Vastaus: Pyhää Rooman isää, paavia ja Rooman universaalista katolista kirkkoa kaikkialla maailmassa.

Kuka on komentajasi? Vastaus: Pyhän Ignatius Loyolan seuraaja, joka oli Jeesuksen seuran tai Jeesuksen Kristuksen sotilaiden perustaja.

Kuka vastaanotti sinut? Vastaus: Kunnianarvoisa valkohiuksinen mies.

Miten? Vastaus: Polvistuin paljastetun tikarin kanssa ristin ääreen, paavin ja pyhitetyn järjestön lippujen alapuolelle.

Vannoitko valan? Vastaus: Vannoin. Tuhoan harhaoppiset, heidän hallituksensa ja hallitsijansa enkä armahda ketään iän, sukupuolen tai olosuhteiden perusteella. Olen kuin kuollut ruumis ilman omaa mielipidettä tai tahtoa. Tottelen esimiehiäni kaikessa enkä epäröi tai nurise.

Teetkö sen? Vastaus: Teen.

Kuinka matkustat? Vastaus: Kalastaja Pietarin purressa.

Minne matkustat? Vastaus: Maailman neljään kolkkaan.

Miksi? Vastaus: Tottelen kenraaliani ja esimiehiäni, jotta täyttäisin paavin tahdon ja toteuttaisin uskollisesti valani ehdot.

Menkää kaikkeen maailmaan ja ottakaa kaikki maat haltuun paavin nimessä. Se, joka ei hyväksy paavia Jeesuksen sijaisena ja hänen sijaishallintoaan maan päällä, tulee kirota ja tuhota lopullisesti.”  http://www.kotipetripaavola.com/jesuiitat.html  

https://adtv.watch/watch/the-secret-behind-secret-societies/125

ÄÄRIMMÄISEN HYVÄÄ OPETUSTA PROFESSORI Walter J. Veithiltä  SALASEUROISTA JA NIIDEN VAIKUTUKSESTA AJASSAMME

 

 

JA SITTEN ETEENPÄIN ASIASSA

 

 

”Secularization doesn’t happen everywhere at once; it occurs when countries have attained high levels of existential security, and even then it usually moves at a glacial pace, as one generation replaces another. It can even reverse itself, with societies becoming more religious if they experience prolonged periods of diminished security.

Secularization has been gradually taking place since the nineteenth century, starting with the societies of western Europe and North America that were most secure economically and physically and then spreading to more and more parts of the world.”

An old macchiavellian jesuit principle: ”The end justifies the means”. Tämä vahvistaa tuon artikkelin sanoman täydellisesti. Paavi edistää/ajaa raamatunvastaista, antikristillistä luopumusta/lopunajan suurta eksytystä = VÄÄRÄ PROFEETTA❗

Ja sentähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen, että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen.” – 2.Tessalonikalaiskirje 2;11-12

In a joint declaration on Sunday, Pope Francis and Morocco’s King Mohammed VI described Jerusalem as a ”symbol of peaceful coexistence” for Christians, Jews and Muslims.

The pontiff urged Morocco’s Catholic community to avoid attempting to convert Muslims and to have good ties with people of all faiths. Pope Francis is backing Morocco’s efforts to promote a moderate version of Islam.

Jerusalem was ”common patrimony of humanity and especially the followers of three monotheistic religions,” the statement read.

 

VAROITUS HÄPEÄMÄTTÖMÄN KAVALASTA HUIJARISTA

NÄIN HÄRSKIÄ ON JESUIITTAPAAVIN JOHTAMAN ROOMAN KIRKON TOIMINTA; PELATAAN MOLEMMILLA PUOLILLA, ESIINNYTÄÄN ”VALKEUDEN JA TOTUUDEN” ENKELEINÄ, HARHAUTETAAN ,JOS MAHDOLLISTA, USKOVATKIN JOTTA KATOLISEN KIRKON ARKKIVIHOLLINEN – PROTESTANTISMI JA RAAMATULLISET KRISTITYT – SAATAISIIN LOPULLISESTI TUHOTTUA !!

RAAMATTU KUITENKIN VAROITTAA, ETTÄ EPÄJUMALAT KAATUVAT TÄSSÄ LOPIUNAJASSA ÄKISTI

Jeremiah 51:8

”Babylon is SUDDENLY fallen and destroyed: howl for her; take balm for her pain, if so be she may be healed.” Cross references Revelation 18:8

”For this reason, her diseases that result in death, misery, and famine will come IN A SINGLE DAY. She will be burned up in a fire, because powerful is the Lord God who judges her.” This draconian world system will fall in an instant when God judges her and it will bring down all who has not trusted God but have put their hopes to this false god.”

“What has happened, of course, is that the great civilizations of the past, as they have become wealthy, as they have lost their will to live, to improve, they then have become subject to decadence that eventually destroys the civilization. The U.S. is now reaching that period.” – richard Nixon, 1971

”By keeping Americans angry and distracted by the partisan divide through pre-planned election chaos, a “New America” waits in the wings – one that is coming regardless of what happens on election day. That is, of course, unless Americans quickly wake up to the ruse.”

COUNCIL OF FOREIGN RELATIONS JÄRJESTELEE NÄITÄ OMIA MIEHIÄÄN AINA EHDOKKAIKSI NÄENNÄISTEN ”VASTAKKAINASETTELUJEN” KAUTTA; KUTEN CARTER/FORD CLINTON/BUSH SR. > NÄIN LUODEN ILLUSION VALINNANVAPAUDESTA.LOPPUTULEMA KUITENKIN YLEENSÄ EM. KUITENKIN ON, ETTÄ ” TALO VOITTAA AINA ” (TUNNETAAN MYÖS TERMINÄ ”WIN-WIN”- SITUATION).TRUMP ON OLLUT GLOBAALIN KAAOKSEN KATALYYTTEJÄ; JA HÄNEN SKOTLANNISSA SIJAITSEVAN TILAUKSENSA TUNNUS ON KAKSIPÄINEN KOTKA.TUNNUS TUNNETAAN MYÖS VAPAAMUURARIUDEN 33.ASTEEN TUNNUKSENA, JA SEN MOTTO ON ”ORDO AB CHAO” ELI ” KAAOKSESTA JÄRJESTYS”.ASIAYHTEYS HUOMIOONOTETTUNA SEN VOISI KAI MUUTTAA AIHEESEEN PAREMMIN SOPIVAKSI MUOTOON ”(TULEVASTA) KAAOKSESTA (UUSI) JÄRJESTYS”.LUOJA YKSIN TIETÄÄ, MITEN TÄMÄ KAIKKI PÄÄTTYY.

This election is a total distraction.

 

AFTER WE YOU´RE NEXT

”America has been losing the cultural war to the Marxists for decades. We allowed and even enabled Marxists to take over our education system and the media. As a result. the useful idiots and reprobate minds are now found everywhere.”

Kuunneltuani tämän ERINOMAISEN podcastin liittyen aikaamme ja etenkin USAn tuleviin vaaleihin ymmärrän paremmin tuon yllä olevan amerikkalaisen lyhyen ytimekkään SOME-postauksen liittyen USAn presidentinvaaliin.

Being sent out to business owners all over Portland, OR 2.11.2020

❗

 PAAVIN/KATOLISEN KIRKON HÄIKÄILEMÄTÖN EKSYTTÄVÄ TÖRKEYS PALJASTETAAN

PÖRSSIROMAHDUS KOLKUTTELEE OVELLE – ”Ordo ab Chao ELI HEGELILÄISELLÄ ”PROBLEM > REACTION > SOLUTION”-KAAVALLA AJETAAN UUSI MAAILMANJÄRJESTYS GLOBAALIEN KRIISIEN KAUTTA SISÄÄN.      VAIKEA RASTI. Ko. henkilön mainitsemassa Ruotsissa mitataan nyt korkeimmat tartuntaluvut koko koronaepidemian aikana (syynä lisääntynyt testaus?) ”The problem is that the coronavirus cabinet and decision-makers are physically blocking any other opinion. With real terror,” he said. ”It’s forbidden to express another opinion there. And I know this mostly from the inside, from professionals who sit there on committees. There’s no humility or ability to hear opposing viewpoints.” He called for a policy of herd immunity: ”The doctors I met call to focus all resources and efforts on protecting the elderly and sensitive populations only,” he wrote. ”In this way, it will be possible to continue the full functioning of the rest of the population, which will be exposed to the virus and develop resilience, with no significant morbidity or mortality. Like this: Overall mortality will decrease, a devastating economic crisis will be avoided, and the end of the crisis can be expected when ’herd immunity’ is created.” Even if there is a COVID-19 vaccine, Feiglin suspects it: ”You’ll have to kill me before you stick a syringe in me with this vaccine,” he wrote.

”Bull Market” – Wall street      

”Great spirits have always encountered violent opposition from mediocre minds. The mediocre mind is incapable of understanding the man who refuses to bow blindly to conventional prejudices and chooses instead to express his opinions courageously and honestly.”

”ME TAHTOISIMME TUODA JOTAIN KRISTUKSELLE, MUTTA NIIN EI SAA TAPAHTUA.LUONNON KORKEIMMATKIN SAAVUTUKSET OVAT TAIVAASSA TYHJÄN ARVOISIA.ARMO JA TEOT EIVÄT SOVELLU YHTEEN, TIIT. 3: 5, ROOM. 11: 6. TÄMÄ ON KAUHISTAVAA LUONNOLLE, JOKA EI VOI AJATELLA TULEVANSA RIISUTUKSI KAIKESTA, NIIN ETTEI OLE JÄLJELLÄ HYVEEN TAI VANHURSKAUDEN RIEPUAKAAN, JOHONKA KATSOA. ITSEVANHURSKAUS JA ITSEKYLLÄISYYS OVAT LUONNON LEMMIKKEJÄ, JOITA SE SUOJELEE KUIN ELÄMÄÄNSÄ. TÄMÄ SAATTAA KRISTUKSEN NÄYTTÄMÄÄN RUMALTA LUONNOLLISEN IHMISEN SILMISSÄ.LUONTO EI VOI IKÄVÖIDÄ HÄNTÄ. HÄN ON TÄYDELLINEN VASTAKOHTA KAIKILLE LUONNON JALOILLE HARRASTUKSILLE. ANNAPA LUONNON TEHDÄ EVANKELIUMI, NIIN SE ON TULEVA TÄYSIN VASTAKOHTAISEKSI KRISTUKSELLE. SE TULISI OLEMAAN VANHURSKAITA, VIATTOMIA, PYHIÄ JA MUITA SELLAISIA VARTEN. KRISTUS TEKEE EVANKELIUMIN SINUA VARTEN SO. PUUTTEENALAISIA SYNTISIÄ, JUMALATTOMIA, EPÄVANHURSKAITA JA KIROTTUJA VARTEN. LUONTO EI VOI SIETÄÄ AJATUSTA, ETTÄ EVANKELIUMI ON AINOASTAAN SYNTISIÄ VARTEN; SE TAHTOO MIELUUMMIN VAIPUA EPÄTOIVOON KUIN MENNÄ KRISTUKSEN LUO SELLAISIN EHDOIN.KUN SYYLLISYYDEN TUNTO JA JUMALAN VIHA LUONTOA SIIHEN PAKOTTAVAT, PYRKII SE VANHOIHIN ITSEVANHURSKAUDEN JA ITSEKYLLÄISYYDEN LYMYPAIKKOIHINSA. ÄÄRETTÖMÄN VOIMAN ON HAJOTETTAVA MAAHAN NUO VARUSTUKSET.EI KUKAAN MUU KUIN ITSENSÄ VANHURSKAUTTAJA OLE SULJETTU EVANKELIUMIN ULKOPUOLELLE. KRISTUS KATSOO MIELUUMMIN KURJIMPAAN SYNTISEEN KUIN HÄNEEN, SILLÄ SELLAISELLE EI KRISTUS VOI TULLA VANHURSKAUDEKSI; HÄN EI OLE SYNTINEN. ON HELPPOA SANOA TOISEN MIELIKSI: ”MINÄ OLEN SYNTINEN”. MUTTA RUKOILLA TOTUUDESSA PUBLIKAANIN KERALLA: ”JUMALA, OLE MINULLE SYNTISELLE ARMOLLINEN”, SE ON VAIKEIN RUKOUS MAAILMASSA.ON HELPPO SANOA: ”MINÄ USKON KRISTUKSEEN”. MUTTA NÄHDÄ KRISTUS TÄYNNÄ ARMOA JA TOTUUTTA, KRISTUS, JONKA TÄYTEYDESTÄ SAAT ARMOA ARMON LISÄKSI, SE ON TOISTA. ON HELPPOA TUNNUSTAA KRISTUSTA SUULLAAN, MUTTA ON LIHAN JA VEREN SAAVUTTAMATTOMISSA TUNNUSTAA HÄNET SYDÄMELLÄÄN, (NIIN KUIN PIETARI, ETTÄ HÄN ON ELÄVÄN JUMALAN POIKA, AINOA VÄLIMIES).”

 ” I hear Jerusalem bells are ringing

 

Roman Cavalry choirs are singing

 

Be my mirror, my sword and shield

 

My missionaries in a foreign field

 

For some reason I can’t explain

I know Saint Peter won’t call my name😓

 

Never an honest word

 

But that was when I ruled the world 

  I used to roll the dice

 

Feel the fear in my enemy’s eyes

 

Listen as the crowd would sing

 

Now the old King is dead, long live the King

 

One minute I held the key

 

Next the walls were closed on me

 

And I discovered that my castles stand

 

Upon pillars of salt and pillars of sand

THIS SPEECH WAS HELD BY PRESIDENT JOHN F. KENNEDY IN WALDORF – ASTORIA HOTEL, APRIL 27, 1961

 

 

  

JUMALAN TUOMIOT TULOSSA SUOMELLE

 

 

JUMALAN TUOMIOT TULOSSA SUOMELLE

(onko ehdollinen vai ei,  jää nähtäväksi)Näin toissayönä (19/20.6.2022) harvinaisen selkeän unen jonka koen ns. ”uninäyksi”.

Sen viesti oli järkyttävä: Suomi tulee (ainakin) talvisena aikana [näin lunta Helsingin kaduilla] olemaan Venäjän (yllätys) hyökkäyksen kohde.

Näin Kampin pommitettuna raunioiksi ja kymmeniä venäläisiä. pommittajia ja hävittäjiä ilmassa.
Myös Helsingin Töölö ja Espoo (eli koko pääkaupunkisrutu) olivat hyökkäyksen kohteina.

”Uninäyssä” jaoin vanhuksille ja siviileille huopia ja jopa mattoja makuualustoiksi ja peitteiksi väistötiloissa.
En koe näkyäni painajaiseksi koska herättyäni minulla oli hyvin levollinen olo (toisin kuin painajaisten jälkeen).

Tämän lisäksi mainittakoon, että olin tuota ”uninäkyä” edeltävinä kahtena päivänä kokenut Herran hengen kasvavaa läsnäoloa ja tuo paine purkautui näkemässäni unessa koska herättyäni tuo paine oli poissa.

En ole varma milloin tämä tapahtuu, mutta Suomi TULEE vielä olemaan Venäjän massiivisten sotatoimien kohteena.
En tosin nähnyt muuta kuin hävittäjiä ja pommittajia ilmassa, mutta tuho oli valtaisaa (risteilyohjukset) ja ihmiset sekä yleinen tunnelma oli erittäin painostava ja totaalisessa kriisimodessa.Ilmeisesti ainakin energia (vesi – ja voimalaitokset) ja liikenteen solmukohdat (infrastruktuuri) olivat pääkaupunkiseudulla pommitusten kohteena (talvisaikaan Suomessa; voi vain kuvitella miltä se tuntuu käytännössä).

Kaikki tämänkaltaiset ”kokemukset Herrassa” tulee aina koetella ja aika näyttää oliko tuo todellinen uninäky; eli varoitus Suomen kansalle ja ETENKIN sen päättäjille.

Raamatussa yhtenä suurimmista Jumalan tuomion merkeistä maalle (sen syntien tähden) on sota ja rauhan pois ottaminen maasta.
Hän sallii myös päättäjien väärän hengen johdossa tehdä vääriä valintoja (kuten median RÄIKEÄSTI ihmisiä manipuloiden aikaansaadun massiivisen Venäjän PELON JA KIIREEN tähden tehty NATO päätös).Aamos: 3:7

”Sillä ei Herra, Herra, tee mitään ilmoittamatta salaisuuttaan palvelijoillensa profeetoille.”

(Vaikka en itseäni profeetaksi mielläkään vaan Jumalan vartiomieheksi).

KR 1933/-38
Aam. 3:6 Puhalletaanko pasunaan kaupungissa, niin ettei kansa peljästy? Tahi tapahtuuko kaupungissa onnettomuutta, jota ei Herra ole tuottanut? 

Rinnakkaisviitteet (KR 1933/-38)

Jes. 45:7 minä, joka teen valkeuden ja luon pimeyden, joka tuotan onnen ja luon onnettomuuden; minä, Herra, teen kaiken tämän.
Jer. 11:11 Sentähden, näin sanoo Herra: Katso, minä tuotan heille onnettomuuden, josta heillä ei ole pääsyä; ja kun he minua huutavat, en minä kuule heitä.
Val. 3:38 Eikö lähde Korkeimman suusta paha ja hyvä? 
Miika 1:12 Onnea odottaa tuskaisesti Maarotin asujatar; mutta onnettomuus tulee Herralta Jerusalemin portille.

P.S. (22.6.2022)

LISÄYKSENÄ MUUTAMA OMA HUOMIO NÄKYYN LIITTYEN:

TALVI on Suomen kaltaiselle maalle erityisen ongelmallinen vuodenaika joutua mahdollisen hyökkäyksen kohteksi.

Jos Venäjän hyökkäys ajoittuu talveen, niin se tietysti moninkertaistaa kurjuuden määrää (vilua ja nälkää) ja kasvattaa eksponentiaalisesti tyytymättömyyttä (kelvoton) valtiojohtoa kohtaan sekä koko ”maan tapa” järjestelmää kohtaan, jossa asioista päätetään ulkoparlamentaarisissa kabinettikokouksissa ja jossa mm. MEDIA käyttää ylisuurta valtaa kuten #turpo ja #NATO asiassa olemme nähneet jo tapahtuvan.
 
Voi olla että Venäjä hyökkäyksellään talvella näin tarkoittaisikin tapahtuvan, jotta siile vahingolliset NATO – päätökset estyisivät, mutta jos se on Jumalan tahto niin se myös tapahtuu.
 
Lopputulos on Jumalan käsissä joskin ”vaivojen valkeiden” läpi joutunemme kansakuntana ainakin pääkaupunkiseudulla käymään jos parannusta synneistä ei tehdä.
Ohjuspattereita suojaamaan vesi – ja voimalaitoksia pitää lähettää jo nyt ennen kuin on liian myöhäistä. Loviisan ja Olkiluodon ydinvoimalat (etenkin Loviisa) tarvitsee myös meriohjuksia puolustukseen mereltä tulevia hyökkäyksiä vastaan.
 
Maa – etenkin suurimmassa vastuussa oleva valtiojohto – valitettavasti vain kerryttää syntiensä mittaa.
Näkemäni järkyttävä uninäky Suomea kohtaavasta Jumalan tuomiosta annettiin siis minulle minun tietämättä alla mainitusta uudesta laista ja siihen liittyneestä äänestyksestä.JÄTÄN SIIS TÄMÄN ITSELLENI ÄÄRIMMÄISEN HARVINAISEN UNINÄYN AJAN JA SEURAKUNNAN KOETELTAVAKSI.

ITSE KOEN, ETTÄ AIKA NÄYTTÄÄ, MUTTA SE VOI OLLA LYHYT AIKA.

     

 

 

 

z

– AFP
Image caption Far-right activists in Ukraine have been demanding martial law

SUOMI JA NATO

Sananl. 19:2 ”…, ja kiirehtivän jalka astuu harhaan.”

 

OMA ARVIONI ON. ETTÄ VENÄJÄ TULEE PIAN AJAUTUMAAN SAMANLAISEEN TILANTEESEEN SISÄISESTI KUIN TAPAHTUI NEUVOSTOLIITON ROMAHTAESSA 1989 – 1991

 

https://www.thetimes.co.uk/article/putin-has-blood-cancer-oligarch-recorded-saying-50gx8mk6j

President Putin is “very ill with blood cancer”, an oligarch close to the Kremlin is reported to have said. The unnamed oligarch was recorded discussing Putin’s health with a Western venture capitalist in mid-March in a recording obtained by New Lines, a US magazine.

 

ETENKIN ALLA OLEVASTA SYYSTÄ EN KANNATA SUOMEN NATO – JÄSENYYTTÄ

 

 

 

LADIES AND GENTLEMEN; MAY I GIVE YOU THE PRESENT STATE OF THE USA🇺🇲
”The ruling class in both parties told lies about NAFTA, trade deals, “reforming” welfare, abolishing financial regulations, austerity, the Iraq war, and neoliberalism that did far more damage to the American public than any lie told by Trump.
The reptilian slime oozes out of every pore of these politicians: War is the raison d’être of all systems of totalitarianism.
War justifies a constant search for internal enemies. It is used to revoke basic civil liberties and impose censorship.
War demonizes those in the Middle East, Russia, or China, who are blamed for the economic and social debacles that inevitably get worse.
 
The insane provocations of Russia by the Biden administration, including the decision to provide $33 billion in assistance to Ukraine,
target ten Russian generals for assassination
and pass on to Ukraine the intelligence to sink the Moskva, the guided missile cruiser that was the flagship of the Russian Black Sea fleet, supercharges the ideology of the state.”

 

Ei NATO VAAN USA

 

Since the identities of the two beasts in Revelation 13 are a matter of life and death with eternal consequences, it is vital that we understand who these powers are. This exposé of Revelation 13 explains how the beast of the sea and the beast of the earth become friends, culminating in a new system of worship that honors the first beast. Giving clear evidence about the identities and objectives of these political powers, this episode of Total Onslaught includes a look at the USA in Bible prophecy and the importance of church and state separation.

 

EDESMENNYT PROFESSORI TUOMO MANNERMAA KIRJOITTI KIRJASSAAN ”PIENI KIRJA JUMALASTA” EPÄJUMALISTA SEURAAVASTI:

 

”EPÄJUMALA PETTÄÄ AINA. EPÄJUMALA LUPAA PARATIISIN PUUTARHAN, MUTTA ANTAA AUTION, POLTETUN MAAN. PYSTYTTÄESSÄMME EPÄJUMALAN TUHON VOIMAT OVAT JO VÄISTÄMÄTTÄ LIIKKEELLÄ.

 

EPÄJUMALAKSI VOIDAAN VALTA MIKÄ TAHANSA SINÄNSÄ HYVÄ ASIA: KANSAKUNTA, ROTU, TIEDE, EDISTYS, TULEVAISUUDEN YHTEISKUNTA, RAHA, URA, KUNNIA, NAUTINTO, ITSENSÄ TOTEUTUS, EROOTTINEN RAKKAUS, SEKSI, ONNELLISUUDEN IHANNE JNE. KUKIN NÄISTÄ VOI MUODOSTUA ELÄMÄN VIIMEISEKSI PERUSTAKSI, KAIKEKSI KAIKESSA, EPÄJUMALAKSI.”

 

TÄTÄ AIHETTA  EI SIIS MIELESTÄNI VOI YKSIN JÄRJELLÄ SELITTÄÄ TAI YMMÄRTÄÄ, VAAN SILLÄ ON MYÖS HENGELLINEN ULOTTUVUUS JOTA OLEN TÄSSÄ KIRJOITUKSESSA PYRKINYT AVAAMAAN.

 

IHMISEN JUMALAN SANOTAAN OLEVAN SE, MIHIN HÄN HÄDÄSSÄ ENSIN TURVAA.

 

SUOMELLE SE ON SIIS TÄLLÄ HETKELLÄ EU JA NATO, EI JUMALA.

 

MARK TWAIN ON TODENNUT: ”USEIMMAT IHMISET OVAT HUOLISSAAN NIISTÄ RAAMATUN KOHDISTA, JOITA EIVÄT YMMÄRRÄ, MUTTA MINUA TAAS HUOLESTUTTAVAT ENITEN NE KOHDAT, JOTKA YMMÄRRÄN.”

 

 

 

JAHVE NISSI – HERRA ON LIPPUMME

 

Tuo tuli mieleeni rukoillessamme tänään ystäväni kanssa 

 

Herran yksi nimi – tuo JAHVE NISSI – mainitaan ensimmäisen kerran Raamatussa 2. Mooseksen kirjan 15 luku tilanteessa, jossa Herra itse taisteli kansansa vihollisia vastaan.

 

2.Moos.15:8

 

”Sitten tulivat amalekilaiset ja 

taistelivat Israelia vastaan Refidimissä.”

 

Tässä tilanteessa ei alettu heiluttaa antautumisen merkiksi valkoista lippua vaan Jumala oli hyvin selvä ohjeissaan, jae 9:

 

”Niin Mooses sanoi Joosualle: ”Valitse meille miehiä, mene ja 

taistele huomenna amalekilaisia vastaan.”

 

Miksi näin? 

 

Amalekilaiset olivat Jumalan vihollisia ja heidät kuului voittaa: Ja se merkitsi sotaa. 

 

Jae 16 : ”Ja hän sanoi: ’Minä nostan 

käteni Herran istuinta kohden: Herra sotii amalekilaisia vastaan 

sukupolvesta sukupolveen.’”

 

Tässä taistelussa Jumalaa ensimmäisen kerran kutsuttiin nimellä JAHVE NISSI – Jumala on minun lippuni. 

 

Jae 15 ”Ja Mooses rakensi 

alttarin ( saadun voiton jälkeen) ja pani sille nimeksi: ’HERRA ON MINUN LIPPUNI’”. 

 

Herran lippu – Jahve Nissi – on siis sekä hengellisen taistelun ja voiton lippu.

Israelin kansa sai voiton Jumalansa avulla: Hän itse taisteli kansansa puolesta kun Mooses, Hur ja Aaron rukoilivat vuorella.

 

Jeesus on saanut ristillään voiton Saatanasta ja hän on lippumme.

Se julistaa : 

 

JEESUS ON VOITTANUT KUOLEMAN VALLAN, HÄN YLÖSNOUSSUT ON.

 

Nostetaan/pidetään siis lippu korkealla tänäänkin eikä anneta (rukous) kättemme vaipua tämän kansan puolesta rukoillessamme.

 

Pyydetään pelastusta läheisillemme ja herätystä kansallemme;

 että Herra itse tyhjiksi Perkeleen teot maassamme ja ajassamme.

 

Jesaja 62: 10 – 12

 

”Käykää, käykää ulos porteista, tasoittakaa kansalle tie, tehkää, tehkää valtatie, raivatkaa kivet pois,

KOHOTTAKAA LIPPU kansoille.

 

 Katso, Herra on kuuluttanut maan ääriin asti: Sanokaa tytär Siionille: 

Katso, sinun pelastuksesi tulee. 

Katso, hänen palkkansa on hänen mukanansa, hänen työnsä ansio käy hänen edellänsä. 

 

 Ja heitä kutsutaan ”pyhäksi kansaksi”, ”Herran lunastetuiksi”; ja sinua kutsutaan ”halutuksi”, ”kaupungiksi, joka ei ole hyljätty.

 

Rinnakkaisviitteet (KR 1933/-38)

 

51:11- 14

 

”Niin Herran vapahdetut palajavat ja tulevat Siioniin riemuiten, päänsä päällä iankaikkinen ilo. Riemu ja ilo saavuttavat heidät, mutta murhe ja huokaus pakenevat.

 

 Minä, minä olen teidän lohduttajanne; mikä olet sinä, että pelkäät ihmistä, joka on kuolevainen, ihmislasta, jonka käy niinkuin ruohon, 

ja unhotat Herran, joka on sinut tehnyt, joka on levittänyt taivaan ja perustanut maan, ja vapiset alati, kaiket päivät, sortajan vihaa, kun hän tähtää tuhotaksensa?

 Mutta missä on sortajan viha?

Pian päästetään kumaraan koukistunut vapaaksi kahleistaan: ei hän kuole, ei kuoppaan jää, eikä häneltä leipä puutu.”

Aamen

Eskon World PREMIERE vlogi 26.4.2022

 

 

ARMOA❣️❗️❗️


ENSIMMÄINEN VLOGINI ON OMISTETTU JEESUKSELLE, PELASTAJALLAMME.
”KOETELKAA KAIKKI, PITÄKÄÄ SE MIKÄ (MAHDOLLISESTI) HYVÄÄ ON.”

Vain Jeesus on tie Jumalan yhteyteen. Häneen uskomalla voit sinäkin saada tänään syntisi anteeksi. Jeesuksen armo riittää ja hänen verensä puhdistaa sinutkin tänään KAIKESTA synnistä🙂


KR 1933/-38
Ap.t. 10:43 Hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta.”

 


Rinnakkaisviitteet (KR 1933/-38)
Jer. 31:34 Silloin ei enää toinen opeta toistansa eikä veli veljeänsä sanoen: ’Tuntekaa Herra.’ Sillä he kaikki tuntevat minut, pienimmästä suurimpaan, sanoo Herra; sillä minä annan anteeksi heidän rikoksensa enkä enää muista heidän syntejänsä.
Miika 7:18 Kuka on Jumala, niinkuin sinä olet, joka annat pahat teot anteeksi ja käyt ohitse perintösi jäännöksen rikosten? Ei hän pidä vihaa iäti, sillä hänellä on halu laupeuteen.
Sak. 13:1 Sinä päivänä on Daavidin suvulla ja Jerusalemin asukkailla oleva avoin lähde syntiä ja saastaisuutta vastaan.
Room. 10:10 sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan.
Room. 10:11 Sanoohan Raamattu: ”Ei yksikään, joka häneen uskoo, joudu häpeään.”
1Joh. 2:12 Minä kirjoitan teille, lapsukaiset, sillä synnit ovat teille anteeksi annetut hänen nimensä tähden.


Biblia (1776)
Ap.t. 10:43 Hänestä kaikki prophetat todistavat, että jokainen, joka uskoo hänen päällensä, pitää hänen nimensä kautta synnit anteeksi saaman.

 


NÄIN 22.4.2022 SELKEÄN UNEN SEURAKUNNAN YLÖSOTOSTA JA SEN JÄLKEISESTÄ AJASTA MAAN PÄÄLLÄ.
UNESSANI ELÄMÄ TÄÄLLÄ MAAN PÄÄLLÄ SEURAKUNNAN YLÖSOTON JÄLKEEN TULEE OLEMAAN SANOINKUVAAMATTOMAN PAHAA JA VAIKEAA.
SILLOINKIN ON KUITENKIN VIELÄ MAHDOLLISUUS SAADA SYNTINSÄ ANTEEKSI JEESUKSEEN TURVAAMALLA, MUTTA YLÖSOTETULLA SEURAKUNNALLA ON TUOLLOIN KUITENKIN JUHLAT TAIVAASSA.


ÄLÄ JÄÄ TÄNNE VAIVANAIKAAN!


OTA JEESUS TÄNÄÄN VASTAAN, TUNNUSTA HÄNELLE SYNTISI JA USKO NE JEESUKSEN KRISTUKSEN NIMESSÄ JA VERESSÄ ANTEEKSIANNETUIKSI !!!

 


2.Korinttolaiskirje:
6:1 Hänen työtovereinaan me myös kehoitamme teitä vastaanottamaan Jumalan armon niin, ettei se jää turhaksi.
6:2 Sillä hän sanoo: ”Otollisella ajalla minä olen sinua kuullut ja pelastuksen päivänä sinua auttanut.” Katso, nyt on otollinen aika, katso, nyt on pelastuksen päivä.

 


RAAMATTU KERTOO MEILLE, ETTÄ ME KAIKKI OLEMME SYNTISIÄ, MUTTA PELASTUMME ARMOSTA, USKON KAUTTA JEESUKSEEN.


TODISTUKSESSANI ON MYÖS AJANKOHTAISEEN TURPO-KESKUSTELUUN JA MAHDOLLISEEN NATO-JÄSENYYTEEN LIITTYVÄ KANNANOTTO.

 

 

 

TÄSSÄ LISÄKSI VIELÄ ERINOMAISTA JA POLTTAVAN AJANKOHTAISTA ANALYYSIÄ AJASTAMME RAAMATUN MEILLE ENNALTA ILMOITTAMANA!

 

 

 

 

 

JA LOPUKSI VAKAVA VAROITUS MAALLEMME JA SEN JOHDOLLE

 

FINLAND IS GOING TO BE USED BY NATO TO CONTAIN AND WEAKEN RUSSIA.

”FINLAND IS GOING TO FACE A HARD TRUTH, SAYS US ex-INTELLIGENCE OFFICER.

 

RUSSIA IS GOING TO DESTROY FINNISH MILITARY THREAT. IT IS GOING TO BE A VERY HOT SUMMER.

 

RUSSIA IS GOING TO DESTROY FINLAND AS IT HAS DESTROYED UKRAINE.”

 

 

AMERICA´S DEMISE – DER UNTERGANG AMERIKAS

 

 

God has a special providence for fools, drunkards, and the United States of America.” – Otto Von Bismarck.

 

TWO ALLIES , THE BEAST AND IT´S IMAGE

Rev 13:1 And I stood upon the sand of the sea, and saw a beast rise up out of the sea, having seven heads and ten horns, and upon his horns ten crowns, and upon his heads the name of blasphemy.

 

Wesley’s comment: This beast is the Romish Papacy, as it came to a point six hundred years since, stands now, and will for some time longer. To this, and no other power on earth, agrees the whole text, and every part of it in every point; as we may see, with the utmost evidence, from the propositions following: …

This beast is a spiritually secular power, opposite to the kingdom of Christ. A power not merely spiritual or ecclesiastical, nor merely secular or political but a mixture of both…. The beast has a strict connexion with the city of Rome.

 

USAn nykyinen henkinen rappiotila on suoraa seurausta siitä, että maa on kääntänyt selkänsä Jumalalle ja hänen käskyilleen.

 

Ilmestyskirjan ennalta ilmoittamat tapahtumat vyöryvät nyt eteemme eikä USAlla ole enää paluuta entiseen vapaiden ihmisten yhteiskuntaan, vaan edessä on vajoaminen ekososialistisfasistinen totalitarismiin, jossa valtio on ottanut Jumalan paikan.

 

Jumala tulee kuitenkin lopulta tuhoamaan tämän Ilmestyskirjan ennalta ilmoittaman pedon järjestelmän.

 

Tuo peto on poliittisuskonnollinen entiteetti (Rooman kirkko) ja USA(image) tulee olemaan se joka implementoi pedon järjestelmän maailmaan.

 

VALISTUS HALUSI SYRJÄYTTÄÄ JUMALAN JA NOSTI JÄRJEN HÄNEN SIJAANSA.

VALLANKUMOUKSEN KIIMAN OLLESSA RANSKASSA PAHMMILLAAN KADULTA POIMITTU PROSTITUOITU JULISTETTIIN JÄRJEN JUMALATTAREKSI JA HÄNET SELLAISEKSI KRUUNATTUNA KULJETETTIIN RIEMUSAATOSSA NOTRDE DAMEN KATEDRALIIN JOKA JULISTETTIIN JÄRJEN TEMPPELIKSI.

 

JESUIITTAJÄRJESTÖN LAKKAUTTANUT PAAVINISTUIN(Klemens XIV kielsi jesuiittajärjestön 21. heinäkuuta 1773)  SAI TUNTEA JESUIITTOJEN VIHAN: TERRORI JA MURHAT KOHTASIVAT MYÖS VIHATTUA KATOLISTA KIRKKOA(Myöhemmin, vuonna 1815 paavi Pius VII palautti pysyvästi Jesuittojen aseman kirkossa).

1798 NAPOLEONIN KÄSKYSTÄ BERTHIER MARSSI VATIKAANIN, PIDÄTTI PAAVIN JA LAKKAUTTI KIRKKOVALTION.

PETO OLI SAANUT KUOLINHAAVAN, JOSTA SE PARANTUI VASTA 1929 MUSSOLININ PALAUTETTUA VATIKAANILLE SEN ITSEMÄÄRÄMISOIKEUDET KIRKKOVALTION ALUEESEEN JA SITEN VATIKAANISTA TULI KANSAINVÄLISESTI TUNNUSTETU, ITSENÄINEN ENTITEETTI JA TOIMIJA).

TÄTÄ ENNEN ROOMAN KIRKKO OLI KUITENKIN JO VUONNA 1870 JULISTANUT PAAVIN OLEVAN EREHTYMÄTÖN ”EX CATHEDRA”.(1867 PAAVI OLI KUTSUNUT KOOLLE 20. YLEISEN KIRKOLLISKOKOUKSEN ELI VATIKAANIN ENSIMMÄISEN KIRKOLLISKOKOUKSEN JOSSA PÄÄTÖS ANNETTIIN).

 

ENSIN RANSKASSA, JA MYÖHEMMIN VÄHITELLEN MUUALLAKIN IHMISOIKEUDET TULIVAT JUMALAN KYMMENEN KÄSKYN SIJAAN JA NÄIN ON EDELLEEN MEIDÄNKIN PÄIVINÄMME; JEESUKSEN OPETTAMA RAKKAUDEN KAKSOISKÄSKY ON SENTÄÄN SÄILYTETTY AINAKIN JUHLAPUHEISSA, MUTTA KUITENKIN ALKUPERÄISESTÄ KONTEKSTISTAAN IRROTETTUNA. 

VAIKKA JUMALA JA HÄNEN KÄSKYNSÄ ONKIN POISTETTU VALTION VIRASTOJEN JA OIKEUSISTUIMIEN SEINILTÄ, EI HÄNTÄ VOI MAAILMASTA NÄILLÄ TOIMILLA KUITENKAAN POISTAA.

VALISTUKSEN MITÄ MONINASEMPIA MÄTIÄ HEDELMIÄ SAAMME NYKYÄÄN NAUTTIA NIIN MEDIAN KUIN YHTEISKUNNAN PIIRISSÄ LAAJEMMINKIN.

 

”Huolestuttavasti siis mennään USA:n ja Ison-Britannian suuntaan Suomessa.
Olen aikaisemmin todennut useaan otteeseen, että identiteettipolitiikka tekee meistä suomalaisista puolustuskyvyttömiä omassa maassamme.
Tässä YLE:n artikkelissa on paljon mietittävää niille, jotka haluvat välttää yhteiskunnan totaalisen polarisaation ja sitä seuraavan epävakauden. YLE:n artikkeli todistaa todeksi sen, että tämän vainoharhaisen äärivasemmistolaisen ideologian keskiössä on ajatus siitä, että kaikki suomalaiset yhteiskunnalliset instituutiot ovat joko tietoisen tai tiedostamattoman valkoisen ylivallan kourissa ja että yhteiskunta on umpirasistinen. Tämä viesti on yhdenmukainen USA:n demokraattien äärivasemmalla olevien presidenttiehdokkaiden viestien kanssa.
Suomi on valkoisten ihmisten asuttama maa ja sillä on oma historiansa ja väestöhistoriansa. Totta kai olemme ”valkoisen ylivallan” maa historiallisista syistä johtuen, mutta väite maan umpirasistisuudesta on täysin järjetön. Tätä YLE:n uutisointia käytetään nyt Helsingin yliopiston virkamiesten avoimeen painostamiseen, jotta he myöntäisivät Helsingin yliopiston olevan rasistinen instituutio. Tämä luo samanlaisen suvaitsemattoman ilmapiirin kuin nyt vallitsee anglosaksisen maailman yliopistoissa. Samanlaista sisältöä tuotetaan solkenaan V-mediassa rasismin kitkemiseksi. Tästä ei hyvä seuraa.” https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/mikkopaunio/mika-ihmeen-woke/

“Many of the values that once made the West a great civilization is now challenged by an authoritarian liberal extremism.

The tragedy is how we changed its value system, removed traditional values, went from respecting christianity to despising it.” 

 

USKONPUHDISTUS SYNNYTTI HEGELILÄISITTÄIN ”PROBLEM > REACTION > SOLUTION” – KONSEPTILLA VASTAUSKONPUHDISTUKSEN, MINKÄ JOHTOON IGNATIUS LOYOLA PAAVIN ”SIUNAUKSELLA” NOUSI.

HÄN PERUSTI PAAVIN SUOSTUMUKSELLA JESUIITTA – JÄRJESTÖN MURSKATAKSEEN JA HÄVITTÄÄKSEEN PROTESTANTISMIN MAAN PÄÄLTÄ JA PALUTTAAKSEEN ROOMAN KIRKON ”YKSYDEN” JA ABSOLUTTISEN PAAVIN VALLAN – AINA GLOBAALEJA MITTAKAAVOJA MYÖTEN.

JESUIITAT JÄRJESTÖNÄ – VÄLILLÄ PAAVINKIN KIELTÄMÄNÄ – VYÖRYIVÄT KIRKKOSALIEN LISÄKSI  KAIKILLE YHTEISKUNNAN ERI ALOILLE; NIIN POLITIIKKAAN, TIETEESEEN, TAITEESEEN, SALASEUROIHIN, USKONTOON KUIN KULTTUURIELÄMÄÄNKIN – JA ETENKIN LÄNSIMAISEEN MEDIAAN.

 

SUURIMMAT VOITTONSA SE ON SAAVUTTANUT ”STEALTHMÄISILLÄ”(hiljaa ja hivuttamalla) OPERAATIOILLA SULAUTTAUTUMALLA TIETEEN JA POLITIIKAN ALUEILLE. ETENKIN ALUKSI USAn JA MYÖHEMMIN MUIDENKIN MAIDEN YLIOPISTOISSA – MURENTAEN SIELLÄKIN RAAMATUN JA ETENKIN PROTESTANTISMIN USKOTTAVUUTTA JA ARVOVALTAA SEKÄ EKUMENIAN KAUTTA MÄDÄTTÄNYT PROTESTANTTISTA KIRKKOA. (”TÄMÄ SISIN JA NÄKYMÄTÖN VAPAAMUURARIUS ON RAJAT YLITTÄVÄÄ, JA SE ON SISÄPIIRI, JONKA SUOJISSA JESUIITAT LYMYILEVÄT, TOIMIVAT JA KYHÄILEVÄT TAVOITTEIDENSA MUKAISIA HANKKEITA… TOTUUS ON SE, ETTÄ ROOMAN JESUIITAT OVAT HIONEET VAPAAMUURARIUDEN HIENOIMMAKSI JA TEHOKKAIMMAKSI TYÖKALUKSEEN TAVOITTEIDENSA SAAVUTTAMISEKSI PROTESTANTTIEN KESKUUDESSA.
-JOHN DANIEL, THE GRAND DESIGN EXPOSED, 1999.)

https://www.globalresearch.ca/pierre-teilhard-de-chardin-transhumanism-cult-fourth-industrial-revolution/5759900 

POLITIIKASSA SUURIMMAT VOITOT ON SAAVUTETTU KIRJOITUKSENI OTSIKON MUKAISESTI USAssa ETTÄ MYÖS EUssa VASTAKKAINASETTELUJEN, ERIPURAN JA KRIISIEN MUODOSTAMISEN HEGELILÄISEN DIALEKTIIKAN KAUTTA.  

TIETEESSÄ ETENKIN NS. FRANKFURTILAISEN KOULUKUNNAN RAPPEUTTAVA VAIKUTUS ETENKIN YHTISKUNTA- JA HUMANISTISIIN TIETEISIIN ON OLLUT HUUMAAVAN NOPEAA JA TEHOKASTA.

EUROOPAN YHTEISÖN LUOMISESSA, GLOBAALIN PANDEMIAN JA ILMASTONMUUTOKSEN TUOMISESSA KATOLISEN KIRKON AGENDAKSI NYKYISEN PAAVIN KIERTOKIRJEITTEN KAUTTA; KAIKKI NÄMÄ TIET VIEVÄT LOPULTA ROOMAAN.

 

NS. KATOLISEN HETKEN MUODOSTUMINEN ETENKIN USAssaTULEE JOHTAMAAN EKOSOSIALISTISFASISTIDEN TOTALITARISMIN SYNTYYN ETENKIN USAssa VAIKKA MERKKEJÄ SIITÄ ON JO AUSTRALIAA MYÖTEN.

 

”They’re talking about the UN type of new world order, where it’s dictatorial and [there is] use of force and they’re going to have a military power to do it and somebody’s going to be divvying up the loot and they’re going to be putting on sanctions. You’re going to have the World Bank and the IMF and NATO and all these groups very much involved. I think that’s bad.”         – Ron Paul (US)

 
 

”IT IS A BIG IDEA: A NEW WORLD ORDER, WHERE DIVERSE NATIONS ARE DRAWN TOGETHER IN COMMON CAUSE… ONLY THE UNITED STATES HAS BOTH THE MORAL STANDING AND THE MEANS TO BACK IT UP.” -PRESIDENT GEORGE BUNK, IN HIS STATE OF THE UNION ADDRESS, LOS ANGELES TIMES, FEBRUARY 18, 1991.

 

”FOR THE FIRST TIME IN AMERICAN HISTORY, NO BRANCH OF OUR FEDERAL GOVERNMENT WILL BE LED BY A PROTESTANT. THE PRESIDENT WILL BE CATHOLIC. THE SPEAKER OF THE HOUSE IS CATHOLIC. THE SENATE MAJORITY LEADER WILL BE JEWISH. THE CHIEF JUSTICE OF THE SUPREME COURT IS CATHOLIC (AND THE COURT AS A WHOLE IS MAJORITY CATHOLIC).”

 

 

ANTIKRISTILLISEN JESUIITTAHENGEN TUOTOKSIA OLIVAT MM.VOLTAIREN MONET AJATUKSET JOTKA SITTEMMIN VAIKUTTIVAT VALISTUKSEN PÄÄMÄÄRIIN JA PERIAATTEISIIN. SAMON KUIN TIETENKIN USAN ITSENÄISTYMISEEN JA RANSKAN SUUREEN VALLANKMOUKSEEN.

MONET NÄISTÄ JOHTAVISTA MAHTIHENKILÖIST OLIVAT JOKO JESUIITTAKOULUJA KÄYNEITÄ TAHI VAPAAMUURAREITA.

 

”ALL FASCIST/COMMUNIST CULTURES (AKA: CANCEL CULTURE) HAVE TRIED TO OBLITERATE HISTORY AND REPLACE IT WITH THEIR OWN IDEOLOGY AND KILL ANYONE WHO DISAGREED WITH THEM.
THIS IS A DIRE CONSEQUENCE OF NEGLECTING GOD AND HIS WORD AKA OUR LORD JESUS CHRIST.” 

 

 

 

 

Edesmennyt David Wilkerson kirjoitti NÄKY – kirjassaan mm. seuraavasti tästä lähellä olevasta lopun ajasta :

5.MIELETÖN VAINOAMINEN.

Ennennäkemätön vaino on tulossa. Antikristillinen henki saa valtaansa henkilöitä, jotka ovat tärkeillä paikoilla hallituksessa ja oikeuslaitoksessa. Nämä virkamiehet pyrkivät lakitoimien avulla vaikeuttamaan itsenäisten seurakuntien, lähetyssaarnaajien ja sananjulistajien työtä. Näen, että on tulossa aika, jolloin lähes kaikkia evankelisia lähetyssuunnitelmia, kaikkia uskonnollisia radio- ja televisio-ohjelmia, ja järjestäytyneitä lähetysseuroja valvotaan, tutkitaan ja asemaa vaikeutetaan niin kovasti, että niiden on oltava hyvin varovaisia pyrkiessään laajentamaan toimialaa. http://worldtruth.tv/global-government-now-seeks-total-control-over-the-internet/

Näen, miten tulevaisuudessa syntyvä maailman ylikirkko koostuu vapaista, ekumeenisista protestanteista ja roomalaiskatolisesta kirkosta, jotka muodostavat  keskenään poliittisen liiton. Näin syntyy eräs voimakkaimmista uskonnollisista voimista maan päälle. Vaikka tämä kirkkounioni käyttääkin Jeesuksen Kristuksen nimeä, se on hengellinen ainoastaan nimellisesti. Sitä kiinostaa enemmän sosiaalinen toiminta ja poliittinen asioihin puuttuminen.

 

 

Juuri kun tämä ekumeeninen liike on melkein kuollut, hyvin arvoituksellinen tapahtumien sarja saa monia myönnytyksiä protestanttis-ekumeenisilta johtajilta. Paavia pidetään enemmän poliittisena kuin hengellisenä johtajana tässä suuressa unionissa. Ekumeenisen liikkeen protestanttiset johtajat vaativat ja saavat tiettyjä myönnytyksiä vastapainoksi Roomalta. Heitä ei vaadita pitämään paavia kirkon erehtymättömänä johtajana, vaan he hyväksyvät hänen poliittisen johtajuutensa hyväksymättä hänen rooliaan Pietarin seuraajana..

-Näen virkailijoiden armeijan nousevan tämän ylikirkkojärjestelmän vaikutusvaltaisimmille paikoille. Monet heistä ovat jumalattomia, Kristuksen vihollisia, joilla on sellainen käsitys, että tästä ylikirkosta tulee poliittinen voima, kyllin vahva painostamaan niitä, jotka vastustavat sen toimia. Samalla kun tärkeillä johtopaikoilla olevat puhuvat ihmeistä, rakkaudesta ja sovinnosta, heidän alaisuudessaan työskentelevät palkkalaiset ahdistavat ja vainoavat niitä uskonnollisia järjestöjä, jotka suhtautuvat kriittisesti ylikirkon valta-asemaan.

 

Riikka Söyring kirjoittI JO 2012 eräässä artikkelissaan  YK:ssa kehitteillä olevasta Uudesta Maailmanuskonnosta eli United Religionista mm. näin: “UR käsittelee paljolti samoja asioita kuin erinäiset ympäristöjärjestöt ja YK. Toistuvat teemat eri julkilausumissa ovat väestön kasvun kontrolli, luonnonsuojelu ja Uusi Maailmanjärjestys, Maailmanhallitus, Uusi Maailma, Maan hallitus jne.

On olemassa jopa erillinen kansainvälinen toimielin, YK:n Commission on Global Governance sekä Our Global Neighbourhood -ohjelma, jonka julistuksen 12 avainkohtaa (12 Key Recommendations) kaikki tähtäävät siihen, että YK:sta tulee Maailmanhallitus.

 

12 Key Recommendations of UR (UR-ohjeiston 12 avainkohtaa)

1. Kaikkien kansainvälisten organisaatioiden yhdistäminen YK:n suoran valvonnan alaisiksi.

2. Kaikki kansainväliset organisaatiot ja finanssilaitokset YK:n määräysvaltaan.

3. YK:lle itsenäinen tuloperusta, verot ilmailu- ja merenkulkupolttoaineille, luvanvarainen yhteisalueiden käyttö.

4.YK:n turvallisuusneuvostolta poistettava veto-oikeus ja kiinteät jäsenet.

5. YK:n nopeiden valmiusjoukkojen valtuuttaminen.

6. Kaikki aseet YK:n luvan varaisikisi. Kansallisten armeijoiden supistuket monenkeskisessä globaalin turvallisuuden järjestelmässä, jota valvoo YK.

7. Edellytetään yksilöiden ja valtioiden noudattavan YK:n ihmisoikeussopimuksia.

8. Aktivoidaan kansainvälinen rikostuomioistuin, kansainvälinen rikosoikeus voimaan kaikkialla, annetaan yksilöille vetoomusoikeus yhteiskunnallisten epäoikeudenmukaisuuksien oikaisemiseksi.

9. Luodaan uusi organisaatio, joka toimeenpanee talous- ja ympäristöturvallisuuden valvonnan varmistamalla kestävän kehityksen.

10. Perustetaan kansainvälinen ympäristöoikeus.

11. Julistetaan ilmastonmuutoksen olevan globaali turvallisuustekijä, joka edellyttää korkean tason toimeenpanoelintä, joka jakaa hiilipäästöoikeudet tasan yksilöiden kesken.

12. Köyhimpien maiden velkojen mitätöinti, globaali köyhyyden vähentäminen ja tasainen resurssien jakaminen YK:n toimesta. 

– Rembrandt

JA kuten kovin usein, aina historian alkuhämäristä lähtien, on tapahtunut –  paratiisiin on ujuttautunut käärme.

VAROITUS JUMALAN TUOMIOSTA AJALLEMME JA MAALLEMME

David Rockefeller, mm.Trilatraalisen Komission perustaja(jäsen ),  antoi v.1994 seuraavanlaisen julkilausuman YKn järjestämässä

(UN Business Conference, Sept 14, 1994) Maailmantaloutta käsitelleessä konferenssissa. Hän totesi:

“Olemme radikaalin muutoksen kynnyksellä. Nyt ainoa, mitä me enää tarvitsemme ajaaksemme agendamme menestyksellä päätökseen , on globaali kriisi, jotta maailman valtiot kypsyvät vastaanottamaan Uuden Maailmanjärjestyksen.”( “We are on the verge of a global transformation. All we need is the right major crisis and the nations will accept the new world order.” ) Ja jo aiemmin hän oli todennut, että:

In 1991, David Rockefeller in a speech to the Bilderberg Society in Baden Baden, Germany said: “We are grateful to the Washington Post, The New York Times, Time Magazine and other great publications whose directors have attended our meetings and respected their promises of discretion for almost forty years. It would have been impossible for us to develop our plan for the world if we had been subjected to the lights of publicity during those years. But, the world is now more sophisticated and prepared to arch towards a world government.”

Ratkaisu oli siis jo valmiiksi suunniteltuna, ja nyt vain tarvittaisiin sen synnyttämistä varten kriisi. kuten eräs sen arkkitehdeistä totesi: “…the right major crisis…” and the pacified population accepts it readily enough believing that a world government fighting a war on terror, establishing world peace, and preventing a nuclear holocaust could not be considered evil? kts. vastavaa esimhttp://www.hs.fi/ulkomaat/Lehti+USAn+Libya-konsulaatti+olikin+CIAn+salainen+operaatio/a1305612059609

Näin, hegeliläistä ” teesi – antiteesi – synteesi ” – dialektiikkaa hyödyntäen, erilaisten taloudellis-sotilaallis-polittisten kriisien kautta ihmiskuntaa valmistellaan siis globaalin raha/valta – eliitin (esim. ns. Bilderberg – ryhmä ) yhdessä vapaamuurarien 33.asteen – eli ns.”Illuminatin”- suunittelemaan kaaoksen jälkeiseen Uuteen Maailmanjärjestykseen, josta tuon 33. asteen tunnuslause ” Ordo ab chao “ kertoo, tarkoittaen: Kaaoksesta (uusi) järjestys.

HIEMAN IRONIAA SALLITTANEEN

 

 OTTEITA JESUIITTA BALTHASAR GRACIAN VUONNA 1653 KIRJOITTAMASTA TEOKSESTA ”ORACULO MANUAl Y ARTE DE PRUDENCIA” ELI VIISAUDEN KÄSIKIRJASTA, JONKA SCHOPENHAUER SITTEN AIKANAAN KÄÄNSI OIVALLISESTI SAKSAKSI.

 

SEURAAVIA ”ELÄMÄNOHJEITA” SIITÄ LÖYTYY:

 

JÄTÄ TOISET EPÄTIETOISEKS AIKOMUKSISTASI.

PELAAMINEN AVOIMIN KORTEIN EI OLE HYÖDYLLISTÄ EIKÄ MIELLYTTÄVÄÄ.

 

KAIKESSA ON ANNETTAVA TOISEN AAVISTAA JOTAKIN SALAPERÄISTÄ.

ON PIDETTÄVÄ TOIVOA YLLÄ, MUTTA EI MILLOINKAAN KOKONAAN TYYDYTETTÄVÄ SITÄ.

KOSKAAN EI PIDÄ ESIINTYÄ SITEN, ETTÄ HERÄTTÄÄ YLENMÄÄRÄISIÄ ODOTUKSIA. 

 

ON TOIMITTAVA AINA NIIN KUIN OLISI MUIDEN NÄHTÄVISSÄ.

 

ON AJATELTAVA NIIN KUIN HARVAT  AJATTELEVAT JA PUHUTTAVA NIIN KUIN USEIMMAT PUHUVAT.

 

ON SALLITTAVA ITSELLEEN ANTEEKSIANNETTAVIA VIKOJA, SILLÄ HUOLIMATTOMUUS ON TOISINAAN SUURIN SUOSITUS.

 

ON VAROTTAVA VOITTAMASTA ESIMIEHIÄÄN.

SE MIKÄ TUOTTAA SUOSIOTA, ON TEHTÄVÄ ITSE, MIKÄ TUOTTAA EPÄSUOSIOTA, ON TEETETTÄVÄ TOISILLA.

 

EI PIDÄ ODOTTAA, ETTÄ MUUTUT LASKEVAKSI AURINGOKSI, ON JÄTETTÄVÄ ASIAT ENNEN KUIN NE JÄTTÄVÄT SINUT.

 

ÄLÄ KUULU KOKONAAN ITSELLESI ÄLÄKÄ KOKONAAN TOISILLE, SILLÄ KUMPIKIN ON HALPAMAISTA TYRANNIAA.”

 

 

”The core of liberalism is rebellion against God”           

 – R.C.Sproul 

 

   

                        

               ”NIIN TE SIIS TUNNETTE HEIDÄT HEIDÄN HEDELMISTÄÄN”

 

                               – Matt. 7:20

 

 

 

 

LÄNSIMAISSA MENEILLÄÄN OLEVAT ”KULTTUURIVÄRIVALLANKUMOUKSET” INTERSEKTIONAALISUUS-OPPEINEEN JUONTAVAT JUURENSA FRANKFURTILAISEN KOULUKUNNAN LANSEERAAMISTA MARXILAISPOHJAISISTA OPEISTA, JONKA MUKAAN KAPITALISMI ON SORTOJÄRJESTELMÄ (PATRIARKAATTI, VALTIO, YDINPERHE, KIRKKO/SEURAKUNTA, PERUSOIKEUDET YMS. KRISTILLISET ARVOT), JA JONKA OLEMUKSEEN KUULUU, ETTÄ SE TOIMINNALLAAN LUO ERILAISIA SORRETTUJA ALARYHMIÄ (SUKUPUOLI, SEKSUAALINEN SUUNTAUTUMINEN, SYNTYPERÄ, LUOKKAJAKO).

 

LUOKKATAISTELUOPILLE ON HYÖDYLLISTÄ, ETTÄ MITÄ USEAMPIA SORRETTUJEN ALARYHMIÄ MUODOSTUU/IDENTIFIOITUU, SEN PAREMPI.

LIBERALISMIN HENKI ON AIKOJA SITTEN VAPAUTETTU PULLOSTAAN JA NYT NÄEMME MITÄ SE VAIKUTTAA LÄNSIMAISISSA YHTEISKUNNISSA, JOTKA OVAT HYLJÄNNEET JUMALAN JA HÄNEN SANANSA. LIBERALISMI ON TERMINÄ 1700-LUVUN VALISTUSAATTEISTA LÄHTÖISIN OLEVA POLIITTINEN JA HISTORIALLINEN AATEJÄRJESTELMÄ.

ON PARADOKSAALISTA, ETTÄ LIBERALISMIN AATTEESTA ON NYT SIINNYT PAKKOVALTAA AJAVA, KESKIAJAN KATOLISTA KIRKKOA MUISTUTTAVA PAKKOVALTA, JOSSA ”POLIITTISESTI OIKEAOPPINEIDEN” TAHOLTA EDELLYTETÄÄN, ETTÄ KAIKKIEN ON OLTAVA HEIDÄN KANSSAAN SAMAA MIELTÄ.

MENEILLÄÄN OLEVA UUSMAOLAISEKSI KULTTUURIVALLANKUMOUKSEKSIKIN KUTSUTUN LIIKEHDINNÄN ”TIEDOSTAVA ELIITTI” ANTAA YMMÄRTÄÄ ASIOIDEN OLEVAN JUURI NIIN KUIN HE SEN YMMÄRTÄVÄT.

Sana harhaoppi (Heresy[Kreik.”hairesis”]) tarkoittaa AJATELLA ITSEa. Toisinajattelijat ovatkin aina olleet kulloisillekin establishmenteille ongelma. Neuvostoliitossa toisinajattelijat olivat ongelma, länsimaissa taas nykyään on ongelma jo edes toisinaan ajattelee (itse).

ÄÄRILIBERALISTINEN PAKKOVALTA UHKAA MEITÄ LUOKKASODAN SIJAAN KULTTUURISODALLA, JOSSA MARXISTIS HEGELILÄISITTÄIN ETENEVÄLLÄ  KULTTUURI(VÄRI)VALLANKUMOUKSELLA SIIRRYTTÄISIIN KATOLISEN KIRKON PROPAGOIMAAN UUSFEODAALISEEN EKOSOSIALISTISEEN FASISMIIN, JOSSA INTERSEKTUAALISEN FEMINISMIN MUKAAN IDENTIFIOIDUT SORRETTUJEN ALARYHMÄT MUODOSTAVAT TUON UUDEN ”PROLETARIAATIN” DIKTATUURIN.

MEIDÄN USKOVIEN EI KUITENKAAN TARVTSE VAIPUA EPÄTOIVOON TUON ILMESTYSKIRJANKIN MAINITSEMAN PEDON EDESSÄ, VAAN VASTUSTETTAVA SITÄ LUJASSA USKON VARMUUDESSA HERRAMME JEESUSEN LOPULLISEEN VOITTOON ASTI.

VIRREN 600 SANOIN:

EPILOGI

David Rockefeller, mm.Trilatraalisen Komission perustaja(jäsen ),  antoi v.1994 seuraavanlaisen julkilausuman YKn järjestämässä

(UN Business Conference, Sept 14, 1994) Maailmantaloutta käsitelleessä konferenssissa. Hän totesi:

“Olemme radikaalin muutoksen kynnyksellä. Nyt ainoa, mitä me enää tarvitsemme ajaaksemme agendamme menestyksellä päätökseen , on globaali kriisi, jotta maailman valtiot kypsyvät vastaanottamaan Uuden Maailmanjärjestyksen.”( “We are on the verge of a global transformation. All we need is the right major crisis and the nations will accept the new world order.” ) Ja jo aiemmin hän oli todennut, että:

In 1991, David Rockefeller in a speech to the Bilderberg Society in Baden Baden, Germany said: “We are grateful to the Washington Post, The New York Times, Time Magazine and other great publications whose directors have attended our meetings and respected their promises of discretion for almost forty years. It would have been impossible for us to develop our plan for the world if we had been subjected to the lights of publicity during those years. But, the world is now more sophisticated and prepared to arch towards a world government.”

Ratkaisu oli siis jo valmiiksi suunniteltuna, ja nyt vain tarvittaisiin sen synnyttämistä varten kriisi. kuten eräs sen arkkitehdeistä totesi: “…the right major crisis…” and the pacified population accepts it readily enough believing that a world government fighting a war on terror, establishing world peace, and preventing a nuclear holocaust could not be considered evil? kts. vastavaa esimhttp://www.hs.fi/ulkomaat/Lehti+USAn+Libya-konsulaatti+olikin+CIAn+salainen+operaatio/a1305612059609

Näin, hegeliläistä ” teesi – antiteesi – synteesi ” – dialektiikkaa hyödyntäen, erilaisten taloudellis-sotilaallis-SOSIAALISpolittisten kriisien kautta ihmiskuntaa valmistellaan siis globaalin raha/valta – eliitin (DAVOS, G-20, Bilderberg, Trilateraalinen Komissio suunittelemaan kaaoksen jälkeiseen Uuteen Maailmanjärjestykseen, josta tuon 33. asteen tunnuslause ” Ordo ab chao “ kertoo, tarkoittaen: Kaaoksesta (uusi) järjestys.

 

https://adtv.watch/total-onslaught/are-secret-societies-real

 ÄÄRIMMÄISEN HYVÄÄ JA RAITISTA OPETUSTA PROFESSORI Walter J. Veithiltä  SALASEUROISTA JA NIIDEN VAIKUTUKSESTA AJASSAMME

 

The coming one world government is being set up in the political arena under the flag of the United Nations, through organizations such as the Trilateral Commission, Council of Foreign Relations, the Royal Institute of International Affairs, the Bilderbergers, and the Club of Rome whose members include many world leaders, media personalities and other influential people. The published goal of the Council of Foreign Relations for example is a one world government. And although most have never heard of many of these groups, they do exist, and they are very influential. The core of these groups hold to “illuminist” philosophy.

Ja annetaan http://www.biblebelievers.org.au/nv2.htm vielä jatkaa:

A second focus is economics with free trade agreements, the International Monetary Fund, World Bank and the Bank of International Settlements. The coming global monetary crisis is intended to institute a universal debt-based currency controlled by the International Financiers and issued to individuals against biometric identification cards. This is all about control!

 

 

 

 

Kulttuurihistoria ja länsimaiden perikato

 

  Hannu Salmen professoriluento Turun akatemiatalossa 30.5.2012

 

”HISTORIATEESIENSÄ HUIPENNUKSENA BENJAMIN ESITTI VAIKUTTAVAN VISION SIITÄ MYRSKYSTÄ, JONKA KOURISSA IHMISET ELIVÄT.

 

BENJAMIN VIITTAA ITÄVALTALAISEN KUVATAITEILIJAN PAUL KLEEN MAALAUKSEEN ANGELUSNOVUS JA KIRJOITTAA:

”[MAALAUS] ESITTÄÄ ENKELIÄ, JOKA NÄYTTÄÄ SILTÄ KUIN AIKOISI ETÄÄNTYÄ JOSTAKIN, JOTA SE TUIJOTTAA.

SEN SILMÄT ON AVATTU AMMOLLEEN, SEN SUU ON AUKI JA SIIVET LEVITETTY.

 

HISTORIAN ENKELIN TÄYTYY NÄYTTÄÄ JUURI TÄLLAISELTA. SE ON KÄÄNTÄNYT KASVONSA MENNEISYYTEEN [JA NÄKEE] KATASTROFIN, JOKA LAKKAAMATTA KASAA RAUNIOITA RAUNIOIDEN PÄÄLLE JA PAISKAA NE SEN JALKOJEN JUUREEN. SE TAHTOISI TOKI JÄÄDÄ, HERÄTTÄÄ KUOLLEET JA KERÄTÄ YHTEEN SEN, MIKÄ ON LYÖTY PALASIKSI. MUTTA PARATIISISTA PÄIN PUHALTAA MYRSKY, JOKA ON TARTTUNUT SEN SIIPIIN JA JOKA ON NIIN VOIMAKAS, ETTÄ ENKELI EI VOI NIITÄ ENÄÄ SULKEA.

 

TÄMÄ MYRSKY KULJETTAA SITÄ VASTUSTAMATTOMASTI TULEVAISUUTEEN, JOLLE SE ON KÄÄNTÄNYT SELKÄNSÄ, SAMALLA KUN RAUNIOKASAT SEN EDESSÄ KASVAVAT TAIVAISIIN ASTI.

 

SE, MITÄ ME NIMITÄMME EDISTYKSEKSI, ON TÄMÄ MYRSKY.”

 

WALTER BENJAMINILLE HISTORIA OLI OHI KIITÄVÄ VÄLÄHDYS.

PARATIISIN PUHURI PAISKAA HISTORIAN ENKELIN SELKÄ EDELLÄ KOHTI TULEVAISUUTTA, EIKÄ HISTORIA KYKENE ITSE VAIKUTTAMAAN SUUNTAANSA.

JÄLKEEN JÄÄ VAIN RAUNIOITA JA KUOLLEITA, JOTKA HISTORIAN ENKELI NÄKEE – JA ME KAIKKI VOIMME NÄHDÄ, VAIKKA EMME TIEDÄKÄÄN, MIHIN OLEMME MENOSSA JA MITEN PALJON UUSIA UHREJA ENNEN PITKÄÄ ASETTUU NÄKÖKENTTÄÄMME.

 

NÄITÄ SANOJA KIRJOITTAESSAAN BENJAMIN ANTOI MIELESTÄNI TÄRKEÄN KULTTUURIHISTORIALLISEN OPETUKSEN.

 

VAIKKA TUTKISIMMEKIN HISTORIAA MENNEENÄ – TAI VAIKKAPA JUURI RANKELAISITTAIN ”SELLAISENA KUIN SE OLI” – ON TÄRKEÄÄ YMMÄRTÄÄ HISTORIA JATKUVASTI MUUTTUVANA MERKITYKSENANTONA.

 

IHMINEN ON ITSE AJAN VIRRASSA, KENTIES JUURI PARATIISISTA PUHALTAVAN MYRSKYN VIETÄVÄNÄ, JA SIKSI HISTORIAA PITÄÄ TARKASTELLA MYÖS KOKEMUKSELLISELTA KANNALTA. HISTORIA ON AINA SITÄ, MITÄ SE MEILLE MERKITSEE.

 

MINULLE KESKUSTELU LÄNSIMAIDEN PERIKADOSTA ON PUHETTA HISTORIAN MERKITYKSELLISYYDESTÄ.

 

SPENGLERIN JA BENJAMININ AJATUKSET KIELIVÄT SIITÄ, ETTÄ HISTORIAKÄSITYS KUMPUAA KRIISEISTÄ.

 

HORISONTTIMME MUUTTUU JOKA HETKI; JA SIKSI HISTORIA ON KIRJOITETTAVA AINA UUDELLEEN.

SE TAPA, JOLLA HISTORIAA TUTKIMME, KUVAAMME JA YMMÄRRÄMME, ON KULTTUURINEN PROSESSI, JOSSA KOHTAAVAT NÄKEMYKSET MENNEISYYDESTÄ, NYKYISYYDESTÄ JA TULEVAISUUDESTA.

 

YRITÄMME KATSOA HISTORIAA ULKOPUOLELTA, MUTTA OLEMME VÄISTÄMÄTTÄ SEN OSIA, HISTORIAN SYNNYTTÄMIÄ JA SEN PERILLISIÄ.

 

EHKÄ JUURI TÄMÄ PERILLISYYS TEKEE PERIKADON AJATUKSESTA INHIMILLISEN JA LOHDULLISENKIN, SILLÄ SE SISÄLTÄÄ AJATUKSEN SIITÄ, ETTÄ JOKIN, JOKA ON KERRAN ALKANUT, VÄISTÄMÄTTÄ PÄÄTTYY.”

 

Kulttuurihistoria ja länsimaiden perikato

 

 

THE NEW WORLD ORDER WILL BE ECO-SOCIALISM(LIKE) WITH A FASCIST TWIST IN IT. READ THE UNITED NATIONS DECLARATIONS AND TREATIES FOR PROOF OF THIS FACT. THE INDIVIDUAL WILL BE SUBSERVIENT TO THE STATE. RIGHTS AND POWER RESIDE IN AND DERIVE FROM THE STATE, NOT THE INDIVIDUAL.

UNITED NATIONS DOCUMENTS ALL SPEAK OF COLLECTIVISM. THEY CLAIM THAT PRIVATE OWNERSHIP AND MANAGEMENT OF PROPERTY IS NOT TO THE BENEFIT OF THE HUMAN RACE. THESE THINGS ARE CLOAKED IN A PLEASANT LANGUAGE, AND MOST PEOPLE ARE TAKEN IN AND DECEIVED. YET FEW BOTHER TO STUDY THESE DOCUMENTS. THE UNITED NATIONS, ALONG WITH ALL THE AGENCIES WORKING UNDER THE UN UMBRELLA, SUCH AS THE WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO), ARE FULL TIME PLAYERS IN THIS SCHEME. SIMILARLY, NATO IS A MILITARY TOOL OF THE NWO.

IN THE NEW WORLD ORDER YOU WILL BE IN SERFDOM TO THE CONTROLLING ELITE! YOU WILL HAVE NO LIBERTY, AND NO RIGHTS. THE STATE WILL LOOK AFTER YOU FOR YOUR BEST INTERESTS. DO YOU SEE HOW THE GOVERNMENTS OF THE FREE WORLD ARE SLOWLY BECOMING MORE INVOLVED IN EVERYDAY LIFE? THIS IS EXACTLY WHAT SOCIALISM IS. THE GOVERNMENT BECOMES INVOLVED IN EVERY ASPECT OF PERSONAL LIFE. TODAY WE REQUIRE A LICENSE FOR SO MANY THINGS. IN AUSTRALIA, FARMERS NOW REQUIRE PERMISSION TO FARM THE LAND THEY OWN. THIS IS NOT FREEDOM.

IN THE NEW WORLD ORDER, PRIVATE OWNERSHIP OF PROPERTY WILL BE ABOLISHED. YOU WILL ONLY OWN WHAT YOU NEED “AFTER ALL THIS IS BEST FOR THE WORLD.” “WE NEED TO BE LOOKED AFTER.”

 

 

“We                   
can have democracy in this country, or we can have great wealth
concentrated in the hands of a few, but we can’t have both.”Louis Brandeis, Supreme Court justice from 1916–1939

 

Erittäin hyvä dokumentti kirjailija Naomi Woffilta joka kertoo vapauden riistosta ja miten yksilövapaus menetetään.

END OF AMERICA MOVIE PART 1 OF 8 NAOMI WOLF
http://www.youtube.com/user/caughtupint … wLvGk94HsE

10 askelta jotka mahdollistavat vapauden riiston kansalaisilta.
(Oma käännökseni, saa mieleeään korjata ja kommentoida.)
U.S.A;ssa moni on toteutunut varmistetaan että niin ei tapahdu meillä

1) Tiedota kauhistuttavista sisäistä ja ulkoisista vihollisista.
( Terrori, H1N1, lama ym.)
2) Luo salaisia vankiloita, joissa kidutusta tapahtuu.
( Siviilikriisin hallinta )
3) Kehitetään vandalisti ryhmä tai puolisotilaalliset joukot jotka eivät ole vastuussa kansalaisille.
4) Perustaa sisäisen valvonnan järjestelmä. ( LEX NOKIA? )
5) Valvo ja rajoita kansalaisryhmiä.
(Homeopatian kielto, pakkolääkitys ym.)
6) Osallistua mielivaltaisiin pidätyksiin ja vapauttamisiin
7) Mustamaalaa tai vaijenna avainhenkilöitä.
Kontrolloi ja sensuroi tiedotusvälineitä.
( Aatos Erkko hallinnoi eduskunnan nettiä )
9) Käsitellä kaikkia poliittisia toisinajattelijoita pettureina.
10) Keskeyttää oikeusvaltion toiminta. ( Lama, H1N1 hysteria )

1) Invoke a terrifying internal and external enemy.
2) Create secret prisons where torture takes place.
3) Develop a thug caste or paramilitary force not answerable to citizens.
4) Set up an internal surveillance system.
5) Harass citizens’ groups.
6) Engage in arbitrary detention and release.
7) Target key individuals.
Control the press.
9) Treat all political dissidents as traitors.
10) Suspend the rule of law.

END OF AMERICA MOVIE PART 2 OF 8 NAOMI WOLF
http://www.youtube.com/user/caughtupint … ngEizcTqLk

Huomatkaa roomalainen vitsakimppu eli “fasces”, joka on myös fasistien symboli. Myös USA:n kongressissa on näet näkyvällä paikalla kaksi fasces-symbolia:                                 

 

“Fascism should more appropriately be called Corporatism because it is a merger of State and corporate power.”          – Benito Mussolini, Fascist dictator of Italy

 

 

 

 

”IT IS A BIG IDEA: A NEW WORLD ORDER, WHERE DIVERSE NATIONS ARE DRAWN TOGETHER IN COMMON CAUSE… ONLY THE UNITED STATES HAS BOTH THE MORAL STANDING AND THE MEANS TO BACK IT UP.”
-PRESIDENT GEORGE BUNK, IN HIS STATE OF THE UNION ADDRESS, LOS ANGELES TIMES, FEBRUARY 18, 1991.

 

The Papacy hates true democracy.
Why? Because it supports the individual’s right to choose and think based on their own conscience.
With the use of mandates, countries that uphold a normal legislative process can be bypassed.
Instead of the laws reflecting the will of the people, they are dictated by one person (or small group).
Speaking out against this or non compliance is seen as an act against the COMMON GOOD.
The looming danger is that this system will not restore all of the freedoms curbed under the pandemic-fighting banner

 

Ilmestyskirja 16:19
” JA SE SUURI KAUPUNKI MENI KOLMEEN OSAAN, JA KANSOJEN KAUPUNGIT KUKISTUIVAT. JA SE SUURI BABYLON TULI MUISTETUKSI JUMALAN EDESSÄ, NIIN ETTÄ HÄN ANTOI SILLE VIHANSA KIIVAUDEN VIINIMALJAN.”

 

 

 

”That figure—48 percent—is significant. It means, that just about half of all people want the government to violate the First Amendment, which protects the free speech rights of private actors, including tech companies.
Free speech can be messy but the authors of the Bill of Rights believed that the federal government should not have the right to decide what ideas the people are allowed to express. After all, the government might accidentally criminalize true information rather than false information or nefariously censor criticism of its own actions.” – https://reason.com/2021/08/20/48-of-americans-want-the-government-to-restrict-misinformation-on-social-media/